logo
Trichinella Spiralis nedir?
Trişinelloz
Trişinelloz: Trichinella spiralis tarafından oluşturulan hastalık
(Trichinellosis, Trichinosis, Trişinoz, Trişinozis)
adlı hastalığın etkeni olan, larva içeren domuz etinin iyi pişirilmeden yenmesiyle bulaşan, kasları tuttuğu için tanısında kas
biyopsi
biyopsi: parça alımı
si kullanılan bir
nematod
Nematod: Yuvarlak solucan şeklinde parazit
(nematot)
ADMiN
ADMiN
Larva içeren domuz etinin iyi pişirilmeden yenmesiyle bulaşır. En sık tutulan kaslar ekstra oküler kaslar, dil, deltoid,
pektoral
pektoral: göğse ait
ve diafragma kaslarıdır. Kist, kaslarda birkaç ay yaşar ve daha sonra ölüp kalsifiye olur. Direkt olarak larva doğurduğu için (
vivipar
Vivipar: Canlılarda iç döllenme ile döllenen yumurta ana rahminde ana kanı ile beslenerek gelişen yavru
) dışkıda yumurta görülmez. Tanı kas biyopsisi ile konulur. Tedavide septomatik ilaçlarla birlikte mebendazol denenebilir. Domuz ve insan hem ara hem de kesin konaktır. İnce barsakta açığa çıkan larvalar iki gün içinde erişkin şekle olgunlaşırlar ve kan dolaşımı ile kaslara gidip kistleşirler. Hastaların çoğu asemptomatiktir. Göz etrafında ödem, kas ağrıları ve
endokardit
Endokardit: Kalbin endokard adlı iç zarının iltihabı
te olduğu gibi
splinter hemorajiler
Splinter Hemoraji: Sıklıkla infektif endokarditte görülen, tırnak yatağının longitudinal kan damarlarından komşu oluklara kan ekstravazasyonu ile oluşan lezyon.
(Splinter Haemorrhages, Splinter Hemorajiler, Splinter Hemorrhages, Splinter Kanama, Splinter Kanamalar)
görülebilir.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar