logo
Treitz Bağı nedir?
ADMiN
Treitz bağı
Treitz Bağı: Flexura duodenojejunalis ile diaphragma'nın crus dextrum'u arasında uzanan ligament
(Ligament Of Treitz, Lig. Suspensorium Duodeni, M. Suspensorium Duodeni, Treitz Kası, Treitz Ligamenti)
(veya kası), flexura duodenojejunalis'i karın arka duvarına bağlayan ve sıklıkla iki parçadan oluşmuş bir yapıdır.

İlk parçası
diaphragma
Diyafram: Göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran kas
(Diaphragma, Diafragma, Diafram)
'daki hiatus oesophageus'un hemen yayından başlayarak ve truncus coeliacus'u saran
konnektif doku
konektif doku: bağ doku
(Bağ Doku, Bağdoku, Connective Tissue, Konnektif Doku)
da sonlananan bir iskelet kas uzantısıdır.

İkinci parça ise düz kas liflerinden oluşmuş fibromüsküler bir yapıdır ve
duodenum
Duodenum: Midenin Pilor parçası ile jejunum arasındaki incebağırsak kısmı
(Onikiparmak Bağırsağı, Onikiparmak Barsağı, On İki Parmak Bağırsağı, On İki Parmak Barsağı, Duedenum, Duedonum)
'un 3.veya 4. parçasından veya flexura duodenojejunalis'ten başlayarak aynı şekilde truncus coeliacus'un etrafındaki
konnektif doku
konektif doku: bağ doku
(Bağ Doku, Bağdoku, Connective Tissue, Konnektif Doku)
da sonlanır.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar