logo
Tolerans nedir?
1. bazı ilaçların sürekli kullanılmaları durumunda, etki şiddetinin giderek azalması ve etki süresinin kısalması
2. yanıtsızlık
3. hoşgörü
ADMiN
Tolerans
Tolerans: 1. bazı ilaçların sürekli kullanılmaları durumunda, etki şiddetinin giderek azalması ve etki süresinin kısalması
2. yanıtsızlık
3. hoşgörü
oluşumu 2 şekilde olabilir:
-
Biyokimyasal tolerans
Farmakokinetik Tolerans: İlaç yinelenen dozlarda sürekli verildiğinde, kendini vücutta inaktive eden enzim sistemini indükler (otoindüksiyon), böylece ilacın eliminasyonu zamanla giderek artar; plazma konsantrasyonu ve dolayısıyla etkinliği giderek azalır (Örneğin: Barbiturat toleransı).
(biyokimyasal tolerans)
ya da
farmakokinetik tolerans
Farmakokinetik Tolerans: İlaç yinelenen dozlarda sürekli verildiğinde, kendini vücutta inaktive eden enzim sistemini indükler (otoindüksiyon), böylece ilacın eliminasyonu zamanla giderek artar; plazma konsantrasyonu ve dolayısıyla etkinliği giderek azalır (Örneğin: Barbiturat toleransı).
(biyokimyasal tolerans)

-
Hücresel tolerans
Farmakodinamik Tolerans: Hücrenin ve reseptörlerin ilaca devamlı olarak maruz kalmaları halinde hücrelerde o ilaca adaptasyon gelişir. Bu tür toleransta, ilacın belirli bir dozunun plazmada sağladığı konsantrasyon düzeyinde bir azalma olmaz (örneğin: Morfin toleransı, amfetamin toleransı).
(Hücresel Tolerans)
ya da
farmakodinamik tolerans
Farmakodinamik Tolerans: Hücrenin ve reseptörlerin ilaca devamlı olarak maruz kalmaları halinde hücrelerde o ilaca adaptasyon gelişir. Bu tür toleransta, ilacın belirli bir dozunun plazmada sağladığı konsantrasyon düzeyinde bir azalma olmaz (örneğin: Morfin toleransı, amfetamin toleransı).
(Hücresel Tolerans)
ADMiN
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar