logo
Talasemi Major nedir?
Anne ve babanın her ikisinin de taşıyıcı olduğu evliliklerden doğan çocuklarda görülür.
ADMiN
Hasta çocuklar doğduklarında normal görünüme sahiptirler. 6. aydan sonra hastalığın klasik belirti ve bulguları olan gelişme geriliği, halsizlik, solukluk, iştahsızlık, beslenme güçlüğü görülmeye başlar.

Hepatomegali
Hepatomegali: Karaciğer büyüklüğü
ve
splenomegali
Splenomegali: Dalak büyüklüğü
en önemli bulgulardır.
ADMiN
ADMiN
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar