logo
Splinter Hemoraji nedir?
Splinter kanamalar
Splinter Hemoraji: Sıklıkla infektif endokarditte görülen, tırnak yatağının longitudinal kan damarlarından komşu oluklara kan ekstravazasyonu ile oluşan lezyon.
(Splinter Haemorrhages, Splinter Hemorajiler, Splinter Hemorrhages, Splinter Kanama, Splinter Kanamalar)
çok sıktır. Hospitalize edilen hastaların %20'sinde splinter kanama olduğu düşünülmektedir. Ön sıklıkla lokal hafif travmalara bağlıdırlar, ama bu kanamalar sıklıkla sistemik hastalıklarla birlikte olabilirler. Klasik olarak
infektif endokardit
İnfektif Endokardit: Çoğunlukla bakterilerle gelişen, kalp kapaklarının, konjenital kardiyovasküler lezyonların, prostetik kapak veya diğer prostetik materyalin tutulumu ile seyreden bir infeksiyon hastalığı
(enfektif endokardit)
e (subakut bakteriyel endokordite) eşlik ederler.
Lösemi
Lösemi: Kan kanseri olarak adlandırılan lösemi, kemik iliğinin anormal hücreler ile dolması ve bu hücrelerin kana ve tüm dokulara yayılması sonucu belirti veren malign bir hastalıktır. Akut lösemi ani başlar ve tedavi edilmezse kısa sürede ölüme yol açar.
(Kan Kanseri, Leucaemia, Leukaemia, Leukemia)
, vaskülit, infeksiyon, romatoid atrit, SLE, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları,
diabetes mellitus
Diabetes Mellitus: şeker hastalığı, şekerli diyabet
(Diyabetes Mellitus, Diyabet Mellit, Dm, D. Mellitus, Şeker Hastalığı, Şekerli Diyabet, Şekerli Şeker, Şekerli Şeker Hastalığı)
ta da görülebilirler.
ADMiN
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar