logo
Sistemik Lupus Eritematozus nedir?
Anti-ds DNA ve anti-Sm antikorları SLE için tanısaldır. SLE tanısı için ANA'yı göstermeye yönelik test sensitif olmakla birlikte, spesifik değildir. Çünkü diğer otoimmün hastalıklarda ya da normal kişilerde de ANA pozitifliği saptanabilmektedir.
ADMiN
Valvüler
endokardit
Endokardit: Kalbin endokard adlı iç zarının iltihabı
(
Libman-Sacks endokarditi
Libman-Sacks Endokarditi: Sistemik Lupus Eritematozus hastalığında görülen nonbakteriyel endokardit
(Libman-sacks Endocarditis, Libmann-Sach Endokarditi, Libmann-Sachs Endokarditi, Libmann-Sack Endokarditi, Libmann-Saks Endokarditi, Libman-Sach Endokarditi, Libman-Sachs Endokarditi, Libman-Sack Endokarditi, Libman-Saks Endokarditi)
),
sistemik lupus eritematozus
Sistemik Lupus Eritematozus: Cilt, eklem, mukoza, kalp, akciğer, böbrek ve sinir sistemini etkileyebilen, alevlenme ve remisyon dönemleri ile karakterize, multisistemik, otoimmün bir hastalık
(Eritematoz Lupus, Kelebek Hastalığı, Lupus, Lupus Eritematoz, Lupus Eritematozus, SLE, Systemic Lupus Erythematosus, Yaygın Lupus Kızarıklığı)
ta (
SLE
Sistemik Lupus Eritematozus: Cilt, eklem, mukoza, kalp, akciğer, böbrek ve sinir sistemini etkileyebilen, alevlenme ve remisyon dönemleri ile karakterize, multisistemik, otoimmün bir hastalık
(Eritematoz Lupus, Kelebek Hastalığı, Lupus, Lupus Eritematoz, Lupus Eritematozus, SLE, Systemic Lupus Erythematosus, Yaygın Lupus Kızarıklığı)
) görülen
nonbakteriyel
Nonbakteriyel: Bakteriyel olmayan
verrüköz bir
endokardit
Endokardit: Kalbin endokard adlı iç zarının iltihabı
olup, herhangi bir kalp kapakçığının her iki tarafını da tutabilir.
SLE
Sistemik Lupus Eritematozus: Cilt, eklem, mukoza, kalp, akciğer, böbrek ve sinir sistemini etkileyebilen, alevlenme ve remisyon dönemleri ile karakterize, multisistemik, otoimmün bir hastalık
(Eritematoz Lupus, Kelebek Hastalığı, Lupus, Lupus Eritematoz, Lupus Eritematozus, SLE, Systemic Lupus Erythematosus, Yaygın Lupus Kızarıklığı)
'de
kardiyovasküler
kardiyovasküler: kalp ve kan damarları ile ilgili
(Cardiovascular)
sistemin tutulumu esas olarak
perikardit
Perikardit: Yürek zarı yangısı, kalbi saran zarın iltihabı
(Pericarditis)
şeklindedir.
Diffüz
Diffüz: yaygın bir biçimde yayılmış.
kapak kalınlaşması şeklinde, özellikle mitral ve aortik kapak anormallikleri oldukça sıktır. Daha az sıklıkla
miyokardit
miyokardit: yürek kası yangısı
görülür.
ADMiN
Böbrek
kidney: (anat) böbrek
(Böbrek)
tutulumu
sistemik lupus eritematozus
Sistemik Lupus Eritematozus: Cilt, eklem, mukoza, kalp, akciğer, böbrek ve sinir sistemini etkileyebilen, alevlenme ve remisyon dönemleri ile karakterize, multisistemik, otoimmün bir hastalık
(Eritematoz Lupus, Kelebek Hastalığı, Lupus, Lupus Eritematoz, Lupus Eritematozus, SLE, Systemic Lupus Erythematosus, Yaygın Lupus Kızarıklığı)
un ölüme yol açan en önemli komplikasyonudur. Hastalarda değişen derecelerde
proteinüri
proteinüri: protein işeme
,
hematüri
hematüri: kanlı işeme
ve silendirüri görülür.

SLE
Sistemik Lupus Eritematozus: Cilt, eklem, mukoza, kalp, akciğer, böbrek ve sinir sistemini etkileyebilen, alevlenme ve remisyon dönemleri ile karakterize, multisistemik, otoimmün bir hastalık
(Eritematoz Lupus, Kelebek Hastalığı, Lupus, Lupus Eritematoz, Lupus Eritematozus, SLE, Systemic Lupus Erythematosus, Yaygın Lupus Kızarıklığı)
'de
hematüri
hematüri: kanlı işeme
, lenfositüri,
eritrosit
Eritrosit: Kırmızı ve yuvarlak olması sebebiyle alyuvar olarak bilinen kan hücresi
(Alyuvar, Erythrocyte, Erythrocytes, Kırmızı Küre, Rbc, Red Blood Cell, Red Cell)
silendirler ve epitel silendirleri teleskobik idrar denen durumu oluşturur. Hidralazin ve prokainamid
SLE
Sistemik Lupus Eritematozus: Cilt, eklem, mukoza, kalp, akciğer, böbrek ve sinir sistemini etkileyebilen, alevlenme ve remisyon dönemleri ile karakterize, multisistemik, otoimmün bir hastalık
(Eritematoz Lupus, Kelebek Hastalığı, Lupus, Lupus Eritematoz, Lupus Eritematozus, SLE, Systemic Lupus Erythematosus, Yaygın Lupus Kızarıklığı)
benzeri tablo yapabilir.
Östrojen
Östrojen: Kadınların adet döngüsünde ve diğer memeli hayvanların dişilerinde estrus döngüsünde önemli rol oynayan bir grup steroid hormon
(Eostrogen, Estrogen, Estrojen)
SLE
Sistemik Lupus Eritematozus: Cilt, eklem, mukoza, kalp, akciğer, böbrek ve sinir sistemini etkileyebilen, alevlenme ve remisyon dönemleri ile karakterize, multisistemik, otoimmün bir hastalık
(Eritematoz Lupus, Kelebek Hastalığı, Lupus, Lupus Eritematoz, Lupus Eritematozus, SLE, Systemic Lupus Erythematosus, Yaygın Lupus Kızarıklığı)
'yi olumsuz etkilerken, androjenler koruyabilir.
Lupus
Sistemik Lupus Eritematozus: Cilt, eklem, mukoza, kalp, akciğer, böbrek ve sinir sistemini etkileyebilen, alevlenme ve remisyon dönemleri ile karakterize, multisistemik, otoimmün bir hastalık
(Eritematoz Lupus, Kelebek Hastalığı, Lupus, Lupus Eritematoz, Lupus Eritematozus, SLE, Systemic Lupus Erythematosus, Yaygın Lupus Kızarıklığı)
hücresi %70 (+) tir. Eklemi tutar ama deformite oluşturmaz.
ADMiN
SLE
Sistemik Lupus Eritematozus: Cilt, eklem, mukoza, kalp, akciğer, böbrek ve sinir sistemini etkileyebilen, alevlenme ve remisyon dönemleri ile karakterize, multisistemik, otoimmün bir hastalık
(Eritematoz Lupus, Kelebek Hastalığı, Lupus, Lupus Eritematoz, Lupus Eritematozus, SLE, Systemic Lupus Erythematosus, Yaygın Lupus Kızarıklığı)
sınıflandırmasında
kriter
kriter: ölçüt
ler:
1-
Malar rash
Malar Rash: Çoğunlukla Sistemik Lupus Eritematozus hastalığında, nadiren pellegra, dermatomiyozit, Bloom Sendromu gibi hastalıklarda da, yüzde görülen döküntü
(Butterfly Rash, Malar Döküntü, Malar Raş)
,
2-
Diskoid rash
Diskoid Rash: SLE'de görülen ve SLE tanı kriterleri arasında yer alan disk şeklindeki döküntü
(Diskoid Döküntü, Diskoid Raş)
,
3- Fotosensitivite,
4-
Oral
oral: ağızdan, ağıza ait,
ülser
Ülser: Epidermis, dermis ve daha derin dokuları etkileyen, genelde yanık, donma, radyasyon gibi dış etkenlere bağlı olarak gelişen, skar bırakarak iyileşen doku kaybı
ler,
5-
Artrit
artrit: eklem yangısı
,
6- Serozit (
plörit
plörit: akciğer zarı yangısı
,
perikardit
Perikardit: Yürek zarı yangısı, kalbi saran zarın iltihabı
(Pericarditis)
),
7-
Renal
Renal: böbrek ile ilgili
bozukluk (
proteinüri
proteinüri: protein işeme
),
8- Nörolojik bozukluk (felç,
psikoz
Psikoz: Kişiyi gerçeklerden yani dış dünyadan koparıp, düşünce, idrak, konuşma ve davranış problemleri gösterebilen bir beyin hastalığı
),
9-
Hematolojik
hematolojik: kanbilimsel
bozukluk (
hemolitik anemi
hemolitik anemi: Hemoliz sonucu gelişen anemi; eritrositlerin normal ömürlerini tamamlamadan yıkıma uğrayarak kan dolaşımından uzaklaşması sonucu gelişen anemi
(Haemolytic Anemia, Hemolitik Anemiler, Hemolytic Anemia)
,
lökopeni
Lökopeni: Kandaki lökosit sayısının azalması
(Leucopenia, Leukopenia, Lökositopeni)
, lenfopeni,
trombositopeni
Trombositopeni: Kanda trombosit sayısının azalması
),
10- İmmünolojik bozukluk (anti-ds DNA, anti-Sm, antifosfolipid antikor varlığı),
11- ANA yüksekliği
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar