logo
Polio nedir?
Poliomyelit
Polio: Özellikle omurilikteki kasların kasılmasını başlatarak vücudun kaslarını felç edebilen ve sinir hücrelerine zarar veren poliovirüsün yol açtığı, çocuk felci aşısı ile korunulabilen bulaşıcı enfeksiyon
(Çocuk Felci, Poliomyelit, Poliomiyelit, Polyo, Polyomiyelit, Polyomyelit)
,
akut
akut: hızlı başlayan, kısa süreli, ivegen, keskin
(Acute, Acutus, Ani, İvegen)
,
subakut
Subakut: Seyir ve şiddet bakımından akut ve kronik arası nitelik gösteren akut devreyi geçirmiş fakat kronik nitelik kazanmamış hastalık
(subacute)
ve
kronik
chronic: süregen, kronik, müzmin. (Karşıtı: acute)
(Kronik, Müzmin, Süregen, Süreğen)
dönemler olmak üzere 3 döneme ayrılır ve tedavi planıda buna göre şekillenir. Yaklaşık 6 hafta süren
akut
akut: hızlı başlayan, kısa süreli, ivegen, keskin
(Acute, Acutus, Ani, İvegen)
dönemde respiratuar kas
paralizi
paralizi: sinirdeki harabiyet nedeniyle ait olduğu kas veya kasların görev yapamama hali
(Felç, Paraliz, Paralysis)
si varsa solunum sorunları açığa çıkacaktır. Bu hastalarda sık değerlendirme yapılmalı uygun olan durumlarda respiratuar desteği hatta trakeostomi yapılır. Ağrı için günde 3-4 defa sıcak uygulama yapılır.
Polio virüs
Polio Virüs: çocuk felci hastalığına yol açan virüs
(poliovirüs)
ü UVL'ye hassas olduğu için bu dönemde UVL kullanılabilir.
Akut
akut: hızlı başlayan, kısa süreli, ivegen, keskin
(Acute, Acutus, Ani, İvegen)
dönemde dikkat edilmesi gereken en temel nokta kesinlikle aktif
egzersiz
egzersiz: alıştırma
lerin yapılmamasıdır, çünkü aktif
egzersiz
egzersiz: alıştırma
nonparatik
poliomyelit
Polio: Özellikle omurilikteki kasların kasılmasını başlatarak vücudun kaslarını felç edebilen ve sinir hücrelerine zarar veren poliovirüsün yol açtığı, çocuk felci aşısı ile korunulabilen bulaşıcı enfeksiyon
(Çocuk Felci, Poliomyelit, Poliomiyelit, Polyo, Polyomiyelit, Polyomyelit)
in
paralitik
paralitik: felçli
poliomyelit
Polio: Özellikle omurilikteki kasların kasılmasını başlatarak vücudun kaslarını felç edebilen ve sinir hücrelerine zarar veren poliovirüsün yol açtığı, çocuk felci aşısı ile korunulabilen bulaşıcı enfeksiyon
(Çocuk Felci, Poliomyelit, Poliomiyelit, Polyo, Polyomiyelit, Polyomyelit)
e dönüşmesine neden olabilir. Tüm
egzersiz
egzersiz: alıştırma
ler
pasif
pasif: edilgen
ve ağrı sınırı içerisinde yapılır.
Akut
akut: hızlı başlayan, kısa süreli, ivegen, keskin
(Acute, Acutus, Ani, İvegen)
dönemde yatak
pozisyon
pozisyon: durum, konum
una önem verilir ve yatak
pozisyon
pozisyon: durum, konum
u en geç 2 saatte bir değiştirilir.
ADMiN
Subakut
Subakut: Seyir ve şiddet bakımından akut ve kronik arası nitelik gösteren akut devreyi geçirmiş fakat kronik nitelik kazanmamış hastalık
(subacute)
dönem 6hafta-6ay kadar sürebilir. Bu dönemdeki bir hastaya kas testi, normal eklem hareket açıklığı testi ve duyu testi yapılır. Değerlendirme sonucuna göre fizyoterapistin uygun gördüğü kaslara reedükasyon, güçlendirme yapılır. Kas reedükasyonunda çocuğun fazla yorulmamasına ve yapamayacağı hareketlerin istenmemesine özen gösterilir. Tilttable, standing table ve ortezleme gibi uygulamalara geçilir. Bu dönem boyunca elektrik
stimülasyon
stimülasyon: uyarım
u uygulanmamalıdır.
ADMiN
Hasta
kronik
chronic: süregen, kronik, müzmin. (Karşıtı: acute)
(Kronik, Müzmin, Süregen, Süreğen)
döneme geçtiğinde
rehabilitasyon
rehabilitasyon: esenlendirme
programı hız kazanır. Egzersizlerde maksimal kuvvet uygulanır ve koordine hareketler yapılmaya çalışılır. PRE, PNF tekniklerinin kullanımı, atel ve cihazlamalar, ambulasyon için uygun cihaz seçimi bu dönemde önemli olan
kriter
kriter: ölçüt
lerdir.
ADMiN
Poliomyelit
Polio: Özellikle omurilikteki kasların kasılmasını başlatarak vücudun kaslarını felç edebilen ve sinir hücrelerine zarar veren poliovirüsün yol açtığı, çocuk felci aşısı ile korunulabilen bulaşıcı enfeksiyon
(Çocuk Felci, Poliomyelit, Poliomiyelit, Polyo, Polyomiyelit, Polyomyelit)
li çocuklarda cerrahi girişimler sık karşılaşılan durumlardır.
Tendon
Tendon: kas ile kemik arasında uzanan yuvarlak, oval veya yassı bir doku
(Kas Kirişi, Kiriş)
transferi ile kasın başlangıç yeri sabit tutulurken çocuğun fonksiyonunu artırmak için ameliyatla kasın bitiş noktasının yeri değiştirilir.
Tendon
Tendon: kas ile kemik arasında uzanan yuvarlak, oval veya yassı bir doku
(Kas Kirişi, Kiriş)
translokasyon
translokasyon: yer değişim
unda kasın başlangıç ve bitiş noktaları sabit tutulup yolu değiştirilir;
tendon
Tendon: kas ile kemik arasında uzanan yuvarlak, oval veya yassı bir doku
(Kas Kirişi, Kiriş)
transplantasyon
transplantasyon: organ-doku aktarımı
unda ise kasın hem başlangıç hemde bitiş noktası değiştirilir. Tüm cerrahi girişimlerin ardından kasa yeni fonksiyonunun öğretilmesi ve çocuğun kası amaca uygun şekilde kullanabilmesi için fizik tedavi ve rehabilitasyon programına gerek vardır.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Yanlış yazım örnekleri:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar