logo
Pnömoni nedir?
Akciğer dokusunun iltihaplanması.
EnSuper
Genellikle, virüsler veya bakteri ve daha az yaygın diğer mikroorganizmaların enfeksiyonu, bazı ilaçlar ve otoimmün hastalıklar gibi diğer durumlardan kaynaklanır.

Tipik belirtiler arasında öksürük, göğüs ağrısı, ateş, ve nefes darlığı yer alır. Tanı araçları arasında x-ışınları ve balgam kültürü bulunur. Bazı tür pnömonileri önlemek için aşılar mevcuttur. Tedavisi altta yatan sebebe bağlıdır. Bakteriyel olduğu farz edilen pnömoni, antibiyotikler ile tedavi edilir. Pnömoni ciddi ise, hastalığa yakalanan kişi genellikle hastaneye yatırılır.

Her yıl, pnömoni yaklaşık 450 milyon kişiyi yani dünya toplamının yüzde yedisini etkiler ve yaklaşık 4 milyon ölümle sonuçlanır. Pnömoni, 19. yüzyılda William Osler tarafından "the captain of the men of death" (ölüm erlerinin lideri) olarak görülmüş olsa da, 20. yüzyılda antibiyotik terapisi ve aşıların gelişiyle sağkalımda iyileşmeler görülmüştür. Bununla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde, çok yaşlı, çok genç ve kronik hastalarda pnömoni önde gelen bir ölüm nedeni olmayı sürdürmektedir.

Şekilde; bir göğüs röntgen filminde sağ akciğerde yerleşmiş, belirgin, kama şekilli bakteriyel pnömoni alanı görülmektedir.
ADMiN
Yaşa göre
tipik pnömoni
Pnömoni: Akciğer dokusunun iltihaplanması.
(Pneumonia, Pneumonitis, Pnömokoksik Pnömoni, Tipik Pnömoni, Zatüre, Zatürre, Pnomoni)
etkenlerin sıklık sırası:

Yenidoğan
Yenidoğan: Yeni doğmuş çocuk; postnatal ilk 4 haftalık dönemde olan çocuk
(Neonate, Newborn, Yeni Doğan)
dönemi: S. pyogenes, E. coli ve diğer gram negatifler,
S. pneumoniae
S. pneumoniae: Pnömoni, bakteriyemi ve menenjit gibi hayatı tehdit eden hastalıklara yol açan gram pozitif bakteri
(Pneumococcus, Pnömokok, Streptococcus Pneumoniae, S. pneumonia, Streptococcus Pneumonia, Streptokokus Pnömonia, Streptokokus Pnömonya)
, H. influenza (tip B ve tiplendirilemeyen)

1-3 ay
afebril
afebril: ateşsiz
pnömoni
Pnömoni: Akciğer dokusunun iltihaplanması.
(Pneumonia, Pneumonitis, Pnömokoksik Pnömoni, Tipik Pnömoni, Zatüre, Zatürre, Pnomoni)
: C. trachomatis, M. hominis, U. urealiticum, CMV

1-3 ay
febril
febril: ateşli
pnömoni
Pnömoni: Akciğer dokusunun iltihaplanması.
(Pneumonia, Pneumonitis, Pnömokoksik Pnömoni, Tipik Pnömoni, Zatüre, Zatürre, Pnomoni)
: RSV ve diğer virusler (parainfluenza, influenza ve adenovirus),
S. pneumoniae
S. pneumoniae: Pnömoni, bakteriyemi ve menenjit gibi hayatı tehdit eden hastalıklara yol açan gram pozitif bakteri
(Pneumococcus, Pnömokok, Streptococcus Pneumoniae, S. pneumonia, Streptococcus Pneumonia, Streptokokus Pnömonia, Streptokokus Pnömonya)
, H. influenza (tip B ve tiplendirilemeyen)

3 ay – 5 yaş arası en sık viral (yukarıdakilerin aynı), bakteriyellerden en sık
S. pneumoniae
S. pneumoniae: Pnömoni, bakteriyemi ve menenjit gibi hayatı tehdit eden hastalıklara yol açan gram pozitif bakteri
(Pneumococcus, Pnömokok, Streptococcus Pneumoniae, S. pneumonia, Streptococcus Pneumonia, Streptokokus Pnömonia, Streptokokus Pnömonya)
, H. influenza (tip B ve tiplendirilemeyen)'dir.

5 yaştan sonra en sık
M. pneumoniae
M. pneumoniae: Atipik pnömoni etkeni olan bakteri
(Mycoplasma Pneumoniae, M. Pneumonia, Mycoplasma Pneumonia)
, C. pneumoniae,
S. pneumoniae
S. pneumoniae: Pnömoni, bakteriyemi ve menenjit gibi hayatı tehdit eden hastalıklara yol açan gram pozitif bakteri
(Pneumococcus, Pnömokok, Streptococcus Pneumoniae, S. pneumonia, Streptococcus Pneumonia, Streptokokus Pnömonia, Streptokokus Pnömonya)
ve H. influenza'dır.
ADMiN
ADMiN
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar