logo
Plummer-Vinson Sendromu nedir?
Semptomların nedeni özofagial halka ise nadir de olsa cerrahi tedavi gereksinimi ortaya çıkar. Geçmişte beslenme bozukluğu sonucu gelişen demir eksikliği
anemi
anemi: Halk arasında kansızlık olarak bilinen, alyuvarların sayı olarak az olması ve alyuvarların içerisinde bulunan hemoglobin adı verilen maddenin miktarının azlığıdır.
(Anemia, Kansızlık)
sinin sık görüldüğü bölgelerde rastlanılmasına rağmen günümüzde beslenme durumunun düzelmesi ile nadiren görülmektedir. Klinik seyri ılımlı olan bu hastalığın
özofagus
özofagus: yemek borusu
yassı hücreli
karsinom
Karsinom: Epitel veya bez dokularda oluşan herhangi bir malign tümör kütlesine verilen isim
(Carsinom, Carsinoma, Karsinoma)
u için
predispozan
predispozan: yatkınlaştıran, eğilimli kılan
bir faktör olduğu kabul edilmektedir. Temel tedavisi demir eksikliğinin düzeltilmesidir. Sonrasında
özofagus
özofagus: yemek borusu
kanseri ve nadiren gelişen diğer kanserler için detaylı takip gerektirmektedir.
ADMiN
ADMiN
Disfaji
disfaji: yutma bozukluğu
nin nedeni krikofaringeus kasının hemen altındaki
fibröz
fibröz: lifli, ipliksi
banttır.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar