logo
Numuler Dermatit nedir?
ADMiN
Etyolojisi bilinmemekle birlikte bakterilere karşı gelişen bir aşırı duyarlılık olabileceği düşünülmektedir.

Ayrıca özellikle kış aylarında deri kuruluğu ve çevresel allerjenlerin etkilerinin olduğu gösterilmiştir. İleri yaştaki erkeklerde sık görülür. En sık bacak alt kısımları, kollarda ve gövdede ortaya çıkar.

Akut hecmeler vezikül ve papüllerle başlar. Daha sonra birleşerek ya da perifere doğru genişleyerek karakteristik keskin sınırlı, eritemli ve para şeklinde plaklar oluştururlar.

Bir ya da birden fazla sayıdaki plaklar genellikle 3-4 cm. çapındadırlar.

Geç dönemde skuam ve likenifikasyon belirginleşir. Kaşıntı ve yanma bulunabilir.

AYIRICI TANI:
• Yüzeyel mantar hastalıkları
•
Atopik dermatit
Atopik Dermatit: kendisinde yada ailesinde atopik hastalık bulunan çocuklarda ortaya çıkan oldukça kaşıntılı döküntülerle karakterize, kronik seyirli, tekrarlayan, inflamatuvar bir deri hastalığı

•
Psoriasis
Psöriazis: Keskin sınırlı eritemli plak ve papüllerle karakterize üzeri sedefi renkte skuamlarla kaplı kronik bir hastalık.
(psöriyazis, psöriyaz, sedef hastalığı, psoriasis)

• Kontakt dermatitler
• Erken
mikozis fungoides
Mikozis fungoides: CD4+ T lenfositlerle oluşan cutaneous T-cell lymphoma'nın en yaygın tipidir. Cildin en sık rastlanan primer lenfomasıdır.
(Alibert-bazin Syndrome, Granuloma Fungoides, Mycosis Fungoides, Mukozis fungoides)

•
Liken planus
Liken Planus: Deri, başta ağız içi, yemek borusu, kadın ve erkek cinsel organın tutulduğu, deride kaşıntı ve pul pul döküntülere neden olan iyi huylu bir deri hastalığıdır.

ADMiN
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar