logo
Negatif Belirtiler nedir?
Negatif semptomlar
Negatif Belirtiler: Şizofreni hastalarındaki belirli normal davranışların eksikliği
(Şizofreni'nin Negatif Belirtileri, Negatif Semptomlar, Şizofreninin Negatif Semptomları, Şizofreninin Negatif Belirtileri, Şizofreni'nin Negatif Semptomları)
:
- Duygu ve duygu ifadesi eksikliği veya duruma uymayan duygular, düşünceler ve ruh hali (örneğin; bir şakaya gülmek yerine ağlamak)
- Aileden, arkadaşlardan ve sosyal aktivitelerden uzaklaşma
- Düşük enerji
-
Motivasyon
motivasyon: güdüleme, özendirme
eksikliği
- Yaşamdan zevk almama ve yaşama karşı ilgi eksikliği
- Temizlik alışkanlıklarının kötü olması
- Okulda, işte ve diğer aktivitelerde problemler
- Dengesizlik (çok mutlu veya çok üzgün olmak veya ruh hali oynamaları)
-
Katatoni
Katatoni: Organik bir nedeni olmayan motor anormalliklerdir. Hareketlilikte artış görülebileceği gibi (katatonik taşkınlık), azalmada görülebilir (katatonik stupor rijidite)
(çok uzun bir süre kişinin aynı pozisyonda hareketsiz kalması)
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar