logo
Monoklonal Antikor nedir?
ADMiN
ADMiN
Monoklonal antikorlar
monoklonal antikor: Klonlanmış hibrit hücreleri tarafından üretilen antikor; bundan dolayı birbirinin aynıdır ve antijeni aynı epitopa doğru yönlendirirler.
(Monoclonal Antibody, Monoklonal Antikorlar)
sadece bir
epitop
Antijenik determinant: Antijen molekülünün, antikor molekülüne (imunoglobulin ya da T hücresi) bağlandığı bölgesi.
(Epitop)
a karşı
reaksiyon
reaksiyon: tepki, tepkime
gösteren
antikor
Antikor: vücuda giren antijenleri zararsız duruma getirmek için organizmanın ürettiği bir madde
(Antibody)
lardır ve sadece bir adet B-
Lenfosit
Lenfosit: Kemik iliği tarafından üretilen, bir kısmı üretildiği bölgede kalarak B hücrelerine dönüşürken, büyük bölümü timus bezine giderek, T hücrelerine dönüşen, daha sonra lenfoid dokulara yayılan, yabancı organizmalara karşı lenfokin adlı kimyasalları salgılayarak diğer bağışıklık sistemi hücrelerini uyaran ve bu hücrelerin yabancı organizmaya saldırmalarını sağlayan lökosit grubu
(Lenfositler, Lymphocyte, Lemfosit, Limfosit, Limphocite, Limphocyte, Linfosit)
e dayanan
hücre
hücre: Gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplazma kitlesinden oluşan, sitoplazma içinde çeşitli hayati olayları yürüten çekirdek, endoplazmik retikulum, mitokondri gibi organeller bulunan en küçük canlı yapı.
(Cell, Göze)
klonundan elde edilirler.
Monoklonal antikorlar
monoklonal antikor: Klonlanmış hibrit hücreleri tarafından üretilen antikor; bundan dolayı birbirinin aynıdır ve antijeni aynı epitopa doğru yönlendirirler.
(Monoclonal Antibody, Monoklonal Antikorlar)
ın elde edilme yöntemi 1975'te César Milstein, Georges Köhler ve Niels Jerne tarafından tanımlanmıştır.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar