logo
MHC nedir?
ADMiN
MHC-1
MHC-1: Antijenleri glikoproteinyapısında olan; vücutta tüm çekirdekli hücrelerin zarında bulunan; HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-E, HLA-F, HLA-G'den oluşan MHC sınıfı
(Major Histokompabilite Class 1, Major Histokompabilite Class I, Major Histokompabilite Sınıf 1, Major Histokompabilite Sınıf I, Mhc Class 1, Mhc Class I, Mhc-ı, Mhc Sınıf-1, Mhc Sınıf I, MHC 1, MHC class-1, MHC-class-1, MHC class-I, MHC-class-I, MHC Sınıf-1, MHC-Sınıf-1, MHC sınıf-I, MHC-sınıf-I)
antijenleri; vücutta tüm çekirdekli hücrelerin zarında bulunurlar.

MHC-2
MHC-2: B lenfositleri, makrofaj, dentritik hücre, endotel hücreleri ve bazı aktif T hücrelerinde bulunan; HLA-DR,HLA-DP ve HLA-DQ gibi HLA antijenlerinden oluşan MHC sınıfı
(Major Histokompabilite Class 2, Major Histokompabilite Class Iı, Major Histokompabilite Sınıf 2, Major Histokompabilite Sınıf Iı, Mhc Class 2, Mhc Class Iı, Mhc-II, Mhc Sınıf-2, Mhc Sınıf Iı, MHC 2, MHC class-2, MHC-class-2, MHC class-II, MHC-class-II, MHC Sınıf-2, MHC-Sınıf-2, MHC sınıf-II, MHC-sınıf-II)
antijenleri; özellikle B lenfositleri, makrofaj, dentritik hücre, endotel hücreleri ve bazı aktif T hücrelerinde bulunurlar.

MHC-3
MHC-3: MHC-1 ve MHC-2 antijenleri arasındaki bölgede bulunan; klasik kompleman yolunun C2, C4a ve C4b, alternatif yolun properdin faktörü ile 21-hidroksilaz gibi enzimler ve TNF gibi sitokinlerin sentez edildiği MHC gen bölgesi
(Major Histokompabilite Class 3, Major Histokompabilite Class Iıı, Major Histokompabilite Sınıf 3, Major Histokompabilite Sınıf Iıı, Mhc Class 3, Mhc Class Iıı, Mhc-ııı, Mhc Sınıf-3, Mhc Sınıf Iıı, MHC 3, MHC class-3, MHC-class-3, MHC class-III, MHC-class-III, MHC Sınıf-3, MHC-Sınıf-3, MHC sınıf-III, MHC-sınıf-III)
antijenleri;
MHC-1
MHC-1: Antijenleri glikoproteinyapısında olan; vücutta tüm çekirdekli hücrelerin zarında bulunan; HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-E, HLA-F, HLA-G'den oluşan MHC sınıfı
(Major Histokompabilite Class 1, Major Histokompabilite Class I, Major Histokompabilite Sınıf 1, Major Histokompabilite Sınıf I, Mhc Class 1, Mhc Class I, Mhc-ı, Mhc Sınıf-1, Mhc Sınıf I, MHC 1, MHC class-1, MHC-class-1, MHC class-I, MHC-class-I, MHC Sınıf-1, MHC-Sınıf-1, MHC sınıf-I, MHC-sınıf-I)
ve
MHC-2
MHC-2: B lenfositleri, makrofaj, dentritik hücre, endotel hücreleri ve bazı aktif T hücrelerinde bulunan; HLA-DR,HLA-DP ve HLA-DQ gibi HLA antijenlerinden oluşan MHC sınıfı
(Major Histokompabilite Class 2, Major Histokompabilite Class Iı, Major Histokompabilite Sınıf 2, Major Histokompabilite Sınıf Iı, Mhc Class 2, Mhc Class Iı, Mhc-II, Mhc Sınıf-2, Mhc Sınıf Iı, MHC 2, MHC class-2, MHC-class-2, MHC class-II, MHC-class-II, MHC Sınıf-2, MHC-Sınıf-2, MHC sınıf-II, MHC-sınıf-II)
antijenleri arasındaki bölgede bulunurlar. Klasik kompleman yolunun C2, C4a ve C4b, alternatif yolun properdin faktörü ile 21-hidroksilaz gibi enzimler ve TNF gibi sitokinlerin sentez edildiği bölgedir. Bu antijenlerin immün sistemde önemli fonksiyonları olmasına karşın transplantasyon için önemi gösterilememiştir.
ADMiN
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar