logo
Mezensefalon Lezyonlarına Bağlı Beyin Sapı Sendromları nedir?
Mezensefalon
Mezensefalon: Merkezi sinir sisteminin; görme, işitme, motor kontrol, uyku/uyanma, uyarılma (tetiklik) ve sıcaklık regülasyonu ile ilgili bir parçasıdır.
(Mesencephalon, Mid Brain, Midbrain, Orta Beyin)
bölgesinin etkilenmesiyle ortaya çıkan
beyin sapı sendromları
beyin sapı sendromları: Mezensefalon lezyonlarına bağlı beyin sapı sendromları:
Weber Sendromu
Benedikt Sendromu
Claude Sendromu
Parinaud Sendromu
Baziler Tepe Sendromu

Pons lezyonlarına ait beyin sapı sendromları:
Millard-Gubler Sendromu
Foville Sendromu
Raymound Sendromu
Locked-in sendromu
Marie-Foix Sendromu
Brissaud-Siccard Sendromu

Bulber lezyonlara bağlı beyin sapı sendromları:
Wallenberg sendromu (Lateral meduller sendrom)
Medial medüller sendrom
:
-
Weber Sendromu
Weber Sendromu: İpsilateral 3. sinir tutulumu ve inici, çapraz yapmamış kortikospinal yolların etkilenmesine bağlı olarak kontralateral hemiparezi ve hemiplejinin ortaya çıktığı klinik durumdur. Okulomotor motor ve parasempatik nukleusların lezyonu sonucu, pupil dilatasyonu ve içe bakış paralizisi oluşur.
(Superior Alternating Hemiplegia, Weber's Syndrome)

-
Benedikt Sendromu
Benedikt Sendromu: Bu sendromda okulomotor sinir ve Rubral nukleus etkilenmesi ile ipsilateral okulomotor paralizi ve kontrlateral kore, tremor gibi hareket bozuklukları ortaya çıkar.

-
Claude Sendromu
Claude Sendromu: Bu sendromda Benedikt sendromundan farklı olarak serebeller pedinkülün de etkilenmiş olması ile bir serebeller bulgular eşilk eder.

-
Parinaud Sendromu
Parinaud Sendromu: Pineal bölgeyi dolayısıyla yukarı dorsal mezensefalik bölgeyi etkiliyen lezyonlarda ve hidrosefalide ortaya çıkabilen, yukarı bakış alanlarının etkilenmesi ile konjuge yukarı bakış paralizisi, göz kapağı retraksiyonu, konverjans nistagmusu gibi belirtiler görülen Mezensefalon lezyonlarına bağlı beyin sapı sendromlarından biri
(Dorsal Midbrain Syndrome, Parinaud Syndrome)

-
Baziler Tepe Sendromu
Baziler Tepe Sendromu: Baziler arterin ikiye ayrıldığı tepe veya en rostral parçasında emboli sonucu baziler arterden sulanan beyin sapı ve alt serebral, serebellar alanlarda infarkt sonucu ortaya çıkar. Üst beyin sapı, talamus, temporal ve oksipital bölgeler etkilenir. Yoğun okulomotor bulgular, bilinç değişiklikleri ve görme alanı defektleri görülebilir.
(Baziller Tepe Sendromu, Top Of The Basilar Syndrome)
ADMiN
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar