logo
Metirapon Testi nedir?
ACTH rezervini ölçen test
Editor
Cushing sendromu ayırıcı tanısında faydalıdır.

Hipofizer-adrenal aksın fonksiyonel bütünlüğünün ölçülmesi için yapılır.

İnsülin hipoglisemi testinin kontrendike olduğu durumlarda alternatif test olarak kullanılabilir.

Parsiyel hipofizer ACTH sekresyon defektini tespit etmede oldukça sensitif bir yöntemdir.

Metirapon sonrası adrenal yetmezlikli hastalarda hipotansiyon, bulantı ve kusma görülebilir.

2 günlük test-hiperkortizolizm ayırıcı tanısı için, 3 günlük test-adrenal yetmezliğin değerlendirilmesi, gece yarısı tek doz testi- her iki endikasyon içinde kullanılır.
Saat 23.00’de 30 mg/kg metirapon oral verilir.
Ertesi gün saat 08.00’de serum kortizol ve 11-deoksikortizol (DOC), ACTH için kan alınır.
Metirapon 11-β hidroksilazı inhibe eder.
Böylece 11-deoksikortizol kortizole çevrilemez.
Serum Kortizolün azalması ACTH’ı stimüle eder.

Normal değerler:
11-DOC 7 mcg/dL ve üzeri
Kortizol 7 mcg/dL ve altı
ACTH 75 pg/mL üzeri

Primer ve sekonder adrenal yetersizlikte genellikle 11-DOC 7 mcg/dL'nin altındadır.

Metiraponu takiben kortizolün azalması, adrenokortikal neoplazmlı (adenom veya karsinom) olgularda kronik hipofizer kortikotrop supresyonuna bağlı 11-DOC düzeylerinde akut bir artma oluşturmaz.
ADMiN
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar