logo
Louis Açısı nedir?
Sternum kemiğinin 3 bölümünden ikisinin - manubrium sterni ile corpus sterni - birleştiği (eklem yaptığı) yerdeki açının nomina anatomica adıdır.

Eponim isim olarak bu açıya
Louis açısı
Louis Açısı: Sternum kemiğinin 3 bölümünden ikisinin - manubrium sterni ile corpus sterni - birleştiği (eklem yaptığı) yerdeki açının nomina anatomica adıdır.

Eponim isim olarak bu açıya Louis açısı, Ludovici açısı da denir. Burası dışarıdan palpe edilebilen anatomic bir lendmarktır. Bu eklem yerine ikinci kıkırdak costa'lar da tutunur. Angulus sterni'den geçen horizontal düzlem arkada linea interspinalis ve 4. thoracal vertebra'nın corpus'unun altından geçer. Bu düzlem mediastinum superius ve mediastinum inferius'un arasındaki sınırı belirler.
(Angle Of Louis, Angulus Ludovici, Angulus Sterni, Ludovici Açısı, Sternal Açı, Sternal Angle)
,
Ludovici açısı
Louis Açısı: Sternum kemiğinin 3 bölümünden ikisinin - manubrium sterni ile corpus sterni - birleştiği (eklem yaptığı) yerdeki açının nomina anatomica adıdır.

Eponim isim olarak bu açıya Louis açısı, Ludovici açısı da denir. Burası dışarıdan palpe edilebilen anatomic bir lendmarktır. Bu eklem yerine ikinci kıkırdak costa'lar da tutunur. Angulus sterni'den geçen horizontal düzlem arkada linea interspinalis ve 4. thoracal vertebra'nın corpus'unun altından geçer. Bu düzlem mediastinum superius ve mediastinum inferius'un arasındaki sınırı belirler.
(Angle Of Louis, Angulus Ludovici, Angulus Sterni, Ludovici Açısı, Sternal Açı, Sternal Angle)
da denir. Burası dışarıdan palpe edilebilen anatomic bir lendmarktır. Bu eklem yerine ikinci kıkırdak costa'lar da tutunur.
Angulus sterni
Louis Açısı: Sternum kemiğinin 3 bölümünden ikisinin - manubrium sterni ile corpus sterni - birleştiği (eklem yaptığı) yerdeki açının nomina anatomica adıdır.

Eponim isim olarak bu açıya Louis açısı, Ludovici açısı da denir. Burası dışarıdan palpe edilebilen anatomic bir lendmarktır. Bu eklem yerine ikinci kıkırdak costa'lar da tutunur. Angulus sterni'den geçen horizontal düzlem arkada linea interspinalis ve 4. thoracal vertebra'nın corpus'unun altından geçer. Bu düzlem mediastinum superius ve mediastinum inferius'un arasındaki sınırı belirler.
(Angle Of Louis, Angulus Ludovici, Angulus Sterni, Ludovici Açısı, Sternal Açı, Sternal Angle)
'den geçen horizontal düzlem arkada linea interspinalis ve 4. thoracal vertebra'nın corpus'unun altından geçer. Bu düzlem
mediastinum superius
Mediastinum Superius: Üst mediasten
ve
mediastinum inferius
Mediastinum İnferior: Alt mediasten
(Mediastinum İnferius)
'un arasındaki sınırı belirler.
Editor
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar