logo
Lafora cisimcikleri nedir?
ADMiN
Yaşlanma ile astrositlerde lipofuscin birikir ve dejeneratif değişiklikler oluşur, buna; "adult polyglucosan body disease" denir.
Nöronlar
Nöron: Sinir hücresi, sinir sisteminin temel fonksiyonel birimi
(Neuron, Neurons, Nöronlar)
ın
sitoplazma
sitoplazma: göze sıvısı
sında da benzer şekilde dejeneratif değişiklikler ve lipofuscin birikimi olur, bunlara da "
Lafora bodies
Lafora cisimcikleri: myoklonik epilepsi için karakteristik olan, nöronların sitoplazmasında görülen, glikozaminoglikan, ısı-şok proteinleri ve ubiquitin içeren yapılar
(Lafora Bodies, Lafora Cisimleri, Poliglikozan Cisim, Poliglikozan Cisimcik, Poliglukozan Cisim, Poliglukozan Cisimcik, Polyglucosan Bodies, Polyglucosan Body, Poliglucosan Bodies, Poliglucosan Body)
" (
Lafora cisimleri
Lafora cisimcikleri: myoklonik epilepsi için karakteristik olan, nöronların sitoplazmasında görülen, glikozaminoglikan, ısı-şok proteinleri ve ubiquitin içeren yapılar
(Lafora Bodies, Lafora Cisimleri, Poliglikozan Cisim, Poliglikozan Cisimcik, Poliglukozan Cisim, Poliglukozan Cisimcik, Polyglucosan Bodies, Polyglucosan Body, Poliglucosan Bodies, Poliglucosan Body)
) denir. Bu cisimler
nöronlar
Nöron: Sinir hücresi, sinir sisteminin temel fonksiyonel birimi
(Neuron, Neurons, Nöronlar)
, myositler,
hepatosit
hepatosit: Karaciğer dokusunun temel hücre çeşidi.
ler ve kas hücrelerinde de görülebilir. Myoklonik
epilepsi
Epilepsi: Beynin normal aktivitesinin, sinir hücrelerinde aşırı yük boşalması ile bozulduğu, tekrarlayan nöbetlerle karakterize, yaygın bir nörolojik hastalık
(Epilepsi Hastalığı, Sara, Sara Hastalığı)
de
nöronlar
Nöron: Sinir hücresi, sinir sisteminin temel fonksiyonel birimi
(Neuron, Neurons, Nöronlar)
da
Lafora cisimleri
Lafora cisimcikleri: myoklonik epilepsi için karakteristik olan, nöronların sitoplazmasında görülen, glikozaminoglikan, ısı-şok proteinleri ve ubiquitin içeren yapılar
(Lafora Bodies, Lafora Cisimleri, Poliglikozan Cisim, Poliglikozan Cisimcik, Poliglukozan Cisim, Poliglukozan Cisimcik, Polyglucosan Bodies, Polyglucosan Body, Poliglucosan Bodies, Poliglucosan Body)
görülür.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Yanlış yazım örnekleri:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar