logo
Kernig Bulgusu nedir?
Sırtüstü yatan hastanın uyluğu ve dizi 90 derece
fleksiyon
Fleksiyon: İki komşu vücut-ekstremite bölümünün, bir ekleme göre birbirine yaklaşma hareketi, eklem açısının küçülmesi, bükülme, bükme, Ekstansiyon karşıtı
(Flexion, Fleksion, Flexiyon)
pozisyon
pozisyon: durum, konum
una getirilerek,
fleksiyon
Fleksiyon: İki komşu vücut-ekstremite bölümünün, bir ekleme göre birbirine yaklaşma hareketi, eklem açısının küçülmesi, bükülme, bükme, Ekstansiyon karşıtı
(Flexion, Fleksion, Flexiyon)
daki bacak
ekstansiyon
Ekstansiyon: İki komşu vücut-ekstremite bölümünün, bir eklemde birbirinden uzaklaşma hareketi, eklem açısının büyümesi, genişleme, Fleksiyon karşıtı
(Extension, Ekstension, Ekstensiyon, Extensiyon)
haline getirilmeye çalışılınca;
pasif
pasif: edilgen
ekstansiyon
Ekstansiyon: İki komşu vücut-ekstremite bölümünün, bir eklemde birbirinden uzaklaşma hareketi, eklem açısının büyümesi, genişleme, Fleksiyon karşıtı
(Extension, Ekstension, Ekstensiyon, Extensiyon)
sırasında ağrı ortaya çıkması,
baldır
Baldır: Diz ile ayak bileği arasındaki anatomik bölüm.
(Calf, Calves, İncik, Shank)
fleksör
fleksör: bükücü, eğici
kas grubunun kasılması ile daha fazla
ekstansiyon
Ekstansiyon: İki komşu vücut-ekstremite bölümünün, bir eklemde birbirinden uzaklaşma hareketi, eklem açısının büyümesi, genişleme, Fleksiyon karşıtı
(Extension, Ekstension, Ekstensiyon, Extensiyon)
yaptırılamaması, diğer bacakta
fleksiyon
Fleksiyon: İki komşu vücut-ekstremite bölümünün, bir ekleme göre birbirine yaklaşma hareketi, eklem açısının küçülmesi, bükülme, bükme, Ekstansiyon karşıtı
(Flexion, Fleksion, Flexiyon)
hareket
hareket: devinim
i görülmesi şeklinde saptanan
meninks irritasyon bulgusu
Meninks İrritasyon Bulguları: Santral sinir sistemini kaplayan meninkslerin irritasyonu ve inflamasyonu sonucu, sinir köklerinin çekilmesine bağlı olarak ortaya çıkan, Ense sertliği, Kernig bulgusu, Brudzinski bulgusu gibi muayene bulguları
(Menenjiyal İrritasyon Bulguları, Menenjiyal İrritasyon Bulgusu, Meningeal İrritasyon Bulguları, Meningeal İrritasyon Bulgusu, Meninks İrritasyon Bulgusu, Menengeal İrritasyon Bulguları, Menengeal İrritasyon Bulgusu, Menengial İrritasyon Bulguları, Menengial İrritasyon Bulgusu, Menengiyal İrritasyon Bulguları, Menengiyal İrritasyon Bulgusu)
ADMiN
ADMiN
Meninks irritasyon bulguları
Meninks İrritasyon Bulguları: Santral sinir sistemini kaplayan meninkslerin irritasyonu ve inflamasyonu sonucu, sinir köklerinin çekilmesine bağlı olarak ortaya çıkan, Ense sertliği, Kernig bulgusu, Brudzinski bulgusu gibi muayene bulguları
(Menenjiyal İrritasyon Bulguları, Menenjiyal İrritasyon Bulgusu, Meningeal İrritasyon Bulguları, Meningeal İrritasyon Bulgusu, Meninks İrritasyon Bulgusu, Menengeal İrritasyon Bulguları, Menengeal İrritasyon Bulgusu, Menengial İrritasyon Bulguları, Menengial İrritasyon Bulgusu, Menengiyal İrritasyon Bulguları, Menengiyal İrritasyon Bulgusu)
ndan
Brudzinski Bulgusu
Brudzinski Bulgusu: Hastanın baş ile birlikte omuzların da göğüse doğru fleksiyon yapılması ile; uylukta kalçadan, bacaklarda dizden fleksiyon görülmesi şeklindeki meninks irritasyon bulgusu
(Brudzinski Belirtisi, Brudzinski İşareti, Brudzinski Sign, Brudzinski's Sign, Brudzinski's Test, Brudzinski Testi, Brudzenski Belirtisi, Brudzenski Bulgusu, Brudzenski İşareti, Brudzenski Testi)
ve
Kernig Bulgusu
Kernig Bulgusu: Sırtüstü yatan hastanın uyluğu ve dizi 90 derece fleksiyon pozisyonuna getirilerek, fleksiyondaki bacak ekstansiyon haline getirilmeye çalışılınca; pasif ekstansiyon sırasında ağrı ortaya çıkması, baldır fleksör kas grubunun kasılması ile daha fazla ekstansiyon yaptırılamaması, diğer bacakta fleksiyon hareketi görülmesi şeklinde saptanan meninks irritasyon bulgusu
(Kernig Belirtisi, Kernig Sign, Kernig's Sign)
:
ADMiN
ADMiN
ADMiN
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar