logo
İmpetigo nedir?
Bal renkli krutlar ile karakterize, Staphylococcus aureus veya beta hemolitik streptokokların etken olduğu enfeksiyon
ADMiN
ADMiN
Çocuklarda daha sık görülür.1 Hijyenik koşulların kötü olması,2 altta yatan kaşıntılı bir dermatoz ortaya çıkışı kolaylaştırır. Daha çok yakın temasla bulaşır. En çok yüzde, özellikle ağız ve burun çevresinde yerleşir.

Erişkinde impetigo HIV infeksiyonunun erken bir bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Genellikle eritem halinde başlar, sonra hızla vezikül ve püstüle, bazen de bül gelişir. Lezyonlar başlangıçta az sayıda iken, daha sonra genişleyerek daha büyük boyutlara ulaşırlar.

Lezyonların açılmasıyla seröz veya pürülan içerik dışarı akar, geriye kalan erozyonlar krutla kaplanır.

Bal renkli krutlar impetigo için karakteristiktir.

Lezyonlar yaklaşık 7-10 günde iz bırakmadan iyileşirler.

A grubu beta hemolitik streptokoklarla oluşan impetigonun en önemli komplikasyonu poststreptokoksik glomerülonefrittir.
ADMiN
ADMiN
ADMiN
ADMiN
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Yanlış yazım örnekleri:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar