logo
İgG4 İlişkili Hastalıklar nedir?
-
Otoimmün
Otoimmün: Otoimmünite kazanma, otoimmünite ile ilişkili
(Autoimmune, Otoimmun)
pankreatit
-
Eozinofilik
Eozinofilik: Eozin adlı asidik boyayı tutan
anjiyosentrik fibrozis (
orbita
orbita: göz çukuru, göz çanağı
ve ÜSY)
- Fibrozan mediastinit
- Hipertrofik pakimenenjit
- İdiyopatik hipokomplementemik tubulointerstisyel nefrit
-
İnflamatuar
İnflamatuar: yangılı, yangısal, inflamasyon ile ilgili
(Enflamatuar, Enflamatuvar, İnflamatuvar)
pseudotümör
Pseudotümör: yalancı tümör
(Pseudotumor)
(
orbita
orbita: göz çukuru, göz çanağı
, AC,
böbrek
kidney: (anat) böbrek
(Böbrek)
ler vb.)
- Kütnner's
tümör
Tümör: Deriden kabarık, sert, sınırları keskin olmayabilen, çapı 2 cm’den büyük ve derinliği dermise kadar uzanan lezyon
(Neoplasm, Neoplazm, Tumour, Ur)
ü (submandibular bezler)
- Mikulicz hastalığı (tükürük ve lakrimal bezler)
-
Multifokal
Multifokal: Çok odaklı
(multifocal)
skleroz
skleroz: sertleşme, sertlik
(
orbita
orbita: göz çukuru, göz çanağı
,
tiroid
tiroid: Soluk borusunun ön kısmında, cildin arkasında, Adem elması'nın altında yer alan, sağlı sollu iki lobdan oluşan, kana tiroksin adlı hormon salgılayan bir bezdir.
(Glandula Thyroidea, Kalkan Bezi, Thyroid, Tiroid Bezesi, Tiroid Bezi, Tiroid Guddesi, Tiroit, Tiroit Bezi, Glandula Tiroidea)
,
mediasten
Mediastinum: İki plevral kavite arasındaki toraks boşluğu.
(Mediasten, Mediyasten)
,
retroperitoneal
retroperitoneal: karın zarı arkası
vb.)
- Peri
aort
aort: Vücudun en büyük atardamarı
(aorta)
itis, Periarteritis
-
İnflamatuar
İnflamatuar: yangılı, yangısal, inflamasyon ile ilgili
(Enflamatuar, Enflamatuvar, İnflamatuvar)
aort
aort: Vücudun en büyük atardamarı
(aorta)
aneurizmaları
- Ormond hastalığı (
retroperitoneal
retroperitoneal: karın zarı arkası
fibrozis)
-
Skleroz
skleroz: sertleşme, sertlik
an mezenterit
- Riedel
tiroid
tiroid: Soluk borusunun ön kısmında, cildin arkasında, Adem elması'nın altında yer alan, sağlı sollu iki lobdan oluşan, kana tiroksin adlı hormon salgılayan bir bezdir.
(Glandula Thyroidea, Kalkan Bezi, Thyroid, Tiroid Bezesi, Tiroid Bezi, Tiroid Guddesi, Tiroit, Tiroit Bezi, Glandula Tiroidea)
iti
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Yanlış yazım örnekleri:
Benzer terimler:
İlginizi çekebilecek diğer konular:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar