logo
Hücre Zarı nedir?
Sitoplazma
sitoplazma: göze sıvısı
yı çevreleyen, 75-80
Angstron
Angström: Å simgesi ile gösterilen, 1 metrenin on milyarda biri.
(Angstron)
kadar kalınlıkta, protein,
lipit
lipit: yağ; Yağ asitleri, sterolleri veya izopireneoitler bileşiklerini içeren suda çözünmeyen biyomolekül.
(Lipid)
ve karbohidratlardan oluşan,
lipit
lipit: yağ; Yağ asitleri, sterolleri veya izopireneoitler bileşiklerini içeren suda çözünmeyen biyomolekül.
(Lipid)
lerin genellikle fosfo
lipit
lipit: yağ; Yağ asitleri, sterolleri veya izopireneoitler bileşiklerini içeren suda çözünmeyen biyomolekül.
(Lipid)
ler halinde çift tabaka oluşturdukları, sıvı mozaik zar modeline göre proteinlerin
lipit
lipit: yağ; Yağ asitleri, sterolleri veya izopireneoitler bileşiklerini içeren suda çözünmeyen biyomolekül.
(Lipid)
lere birleşik ya da az veya çok gömülü oldukları, karbohidratların oligosakkarit zincirleri halinde bazı
lipit
lipit: yağ; Yağ asitleri, sterolleri veya izopireneoitler bileşiklerini içeren suda çözünmeyen biyomolekül.
(Lipid)
ve bazı proteinlere bağlı bulundukları,
hücre
hücre: Gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplazma kitlesinden oluşan, sitoplazma içinde çeşitli hayati olayları yürüten çekirdek, endoplazmik retikulum, mitokondri gibi organeller bulunan en küçük canlı yapı.
(Cell, Göze)
nin alt, üst ya da yan kısımlarında çeşitli özelleşmeler gösteren,
hücre
hücre: Gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplazma kitlesinden oluşan, sitoplazma içinde çeşitli hayati olayları yürüten çekirdek, endoplazmik retikulum, mitokondri gibi organeller bulunan en küçük canlı yapı.
(Cell, Göze)
yi koruyan, pek çok
hücre
hücre: Gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplazma kitlesinden oluşan, sitoplazma içinde çeşitli hayati olayları yürüten çekirdek, endoplazmik retikulum, mitokondri gibi organeller bulunan en küçük canlı yapı.
(Cell, Göze)
faaliyetine katılan yarı geçirgen yapı.
ADMiN
Organellerin etrafını çevreleyen zar ise ''
mitokondri
Mitokondri: Sitrik asit çevrimi, yağ asitlerinin oksidasyonu, elektron aktanım ve oksidatif fosforillenmesinde görev alan enzim sistemlerini içeren, ökaryotik hücrelerdeki zarla çevrili organel.
zarı'', ''Golgi zarı'' gibi organellerin adıyla anılır.

Hücre zarı
Hücre Zarı: Sitoplazmayı çevreleyen, 75-80 Angstron kadar kalınlıkta, protein, lipit ve karbohidratlardan oluşan, lipitlerin genellikle fosfolipitler halinde çift tabaka oluşturdukları, sıvı mozaik zar modeline göre proteinlerin lipitlere birleşik ya da az veya çok gömülü oldukları, karbohidratların oligosakkarit zincirleri halinde bazı lipit ve bazı proteinlere bağlı bulundukları, hücrenin alt, üst ya da yan kısımlarında çeşitli özelleşmeler gösteren, hücreyi koruyan, pek çok hücre faaliyetine katılan yarı geçirgen yapı.
(Biyolojik Zar, Biyomembran, Plazmalemma, Plazma Zarı, Sitoplazmik Membran, Sitoplazmik Zar, Stoplazmik Membran, Stoplazmik Zar)
plazma zarı
Hücre Zarı: Sitoplazmayı çevreleyen, 75-80 Angstron kadar kalınlıkta, protein, lipit ve karbohidratlardan oluşan, lipitlerin genellikle fosfolipitler halinde çift tabaka oluşturdukları, sıvı mozaik zar modeline göre proteinlerin lipitlere birleşik ya da az veya çok gömülü oldukları, karbohidratların oligosakkarit zincirleri halinde bazı lipit ve bazı proteinlere bağlı bulundukları, hücrenin alt, üst ya da yan kısımlarında çeşitli özelleşmeler gösteren, hücreyi koruyan, pek çok hücre faaliyetine katılan yarı geçirgen yapı.
(Biyolojik Zar, Biyomembran, Plazmalemma, Plazma Zarı, Sitoplazmik Membran, Sitoplazmik Zar, Stoplazmik Membran, Stoplazmik Zar)
,
sitoplazmik zar
Hücre Zarı: Sitoplazmayı çevreleyen, 75-80 Angstron kadar kalınlıkta, protein, lipit ve karbohidratlardan oluşan, lipitlerin genellikle fosfolipitler halinde çift tabaka oluşturdukları, sıvı mozaik zar modeline göre proteinlerin lipitlere birleşik ya da az veya çok gömülü oldukları, karbohidratların oligosakkarit zincirleri halinde bazı lipit ve bazı proteinlere bağlı bulundukları, hücrenin alt, üst ya da yan kısımlarında çeşitli özelleşmeler gösteren, hücreyi koruyan, pek çok hücre faaliyetine katılan yarı geçirgen yapı.
(Biyolojik Zar, Biyomembran, Plazmalemma, Plazma Zarı, Sitoplazmik Membran, Sitoplazmik Zar, Stoplazmik Membran, Stoplazmik Zar)
, membran,
biyomembran
Hücre Zarı: Sitoplazmayı çevreleyen, 75-80 Angstron kadar kalınlıkta, protein, lipit ve karbohidratlardan oluşan, lipitlerin genellikle fosfolipitler halinde çift tabaka oluşturdukları, sıvı mozaik zar modeline göre proteinlerin lipitlere birleşik ya da az veya çok gömülü oldukları, karbohidratların oligosakkarit zincirleri halinde bazı lipit ve bazı proteinlere bağlı bulundukları, hücrenin alt, üst ya da yan kısımlarında çeşitli özelleşmeler gösteren, hücreyi koruyan, pek çok hücre faaliyetine katılan yarı geçirgen yapı.
(Biyolojik Zar, Biyomembran, Plazmalemma, Plazma Zarı, Sitoplazmik Membran, Sitoplazmik Zar, Stoplazmik Membran, Stoplazmik Zar)
,
biyolojik zar
Hücre Zarı: Sitoplazmayı çevreleyen, 75-80 Angstron kadar kalınlıkta, protein, lipit ve karbohidratlardan oluşan, lipitlerin genellikle fosfolipitler halinde çift tabaka oluşturdukları, sıvı mozaik zar modeline göre proteinlerin lipitlere birleşik ya da az veya çok gömülü oldukları, karbohidratların oligosakkarit zincirleri halinde bazı lipit ve bazı proteinlere bağlı bulundukları, hücrenin alt, üst ya da yan kısımlarında çeşitli özelleşmeler gösteren, hücreyi koruyan, pek çok hücre faaliyetine katılan yarı geçirgen yapı.
(Biyolojik Zar, Biyomembran, Plazmalemma, Plazma Zarı, Sitoplazmik Membran, Sitoplazmik Zar, Stoplazmik Membran, Stoplazmik Zar)
,
plazmalemma
Hücre Zarı: Sitoplazmayı çevreleyen, 75-80 Angstron kadar kalınlıkta, protein, lipit ve karbohidratlardan oluşan, lipitlerin genellikle fosfolipitler halinde çift tabaka oluşturdukları, sıvı mozaik zar modeline göre proteinlerin lipitlere birleşik ya da az veya çok gömülü oldukları, karbohidratların oligosakkarit zincirleri halinde bazı lipit ve bazı proteinlere bağlı bulundukları, hücrenin alt, üst ya da yan kısımlarında çeşitli özelleşmeler gösteren, hücreyi koruyan, pek çok hücre faaliyetine katılan yarı geçirgen yapı.
(Biyolojik Zar, Biyomembran, Plazmalemma, Plazma Zarı, Sitoplazmik Membran, Sitoplazmik Zar, Stoplazmik Membran, Stoplazmik Zar)
adları ile de anılır.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Yanlış yazım örnekleri:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar