logo
Hücre Duvarı nedir?
ADMiN
Gram pozitif
Gram Pozitif: Gram boyama sonrasında mavi görülen bakteriler. Bacillus türleri tipik Gram pozitif reaksiyon verirler.
bakteri
Bakteri: Arkebakteri dışında kalan bütün tek hücreli prokaryotik mikroorganizmalar
lerde kalın bir peptidoglikan ve periplazmadan,
Gram negatif
Gram Negatif: Gram boyama sonrasında kırmızı-pembe görülen bakteriler. E. coli tipik bir Gram negatif bakteridir.
bakteri
Bakteri: Arkebakteri dışında kalan bütün tek hücreli prokaryotik mikroorganizmalar
lerde ise lipopolisakkarit ve periplazmadan oluşan, bitki
hücre
hücre: Gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplazma kitlesinden oluşan, sitoplazma içinde çeşitli hayati olayları yürüten çekirdek, endoplazmik retikulum, mitokondri gibi organeller bulunan en küçük canlı yapı.
(Cell, Göze)
lerinde ise
plazma zarı
Hücre Zarı: Sitoplazmayı çevreleyen, 75-80 Angstron kadar kalınlıkta, protein, lipit ve karbohidratlardan oluşan, lipitlerin genellikle fosfolipitler halinde çift tabaka oluşturdukları, sıvı mozaik zar modeline göre proteinlerin lipitlere birleşik ya da az veya çok gömülü oldukları, karbohidratların oligosakkarit zincirleri halinde bazı lipit ve bazı proteinlere bağlı bulundukları, hücrenin alt, üst ya da yan kısımlarında çeşitli özelleşmeler gösteren, hücreyi koruyan, pek çok hücre faaliyetine katılan yarı geçirgen yapı.
(Biyolojik Zar, Biyomembran, Plazmalemma, Plazma Zarı, Sitoplazmik Membran, Sitoplazmik Zar, Stoplazmik Membran, Stoplazmik Zar)
nın dışında selüloz telleri ile pektin, lignin, hemiselüloz vb. maddelerden oluşan, önce
primer
primer: birincil
duvar, daha sonra da ikincil duvar yapısına dönüşen dış örtü
tabaka
tabaka: katman
sı.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar