logo
Horner sendromu nedir?
Çocuklarda
heterokromi
Heterokromi: Genel anlamda farklı renklerin bulunmasıdır. Çoğunlukla iki göz renginin farklı renkte olması durumu için kullanılır.
(Heterochromia, Heterochromia İridis, Heterochromia İridum, Heterochromia İridium)
görülebilir. Sempatik inervasyonda sorun olan göz daha açık renkli olur.
Miyozis
Miyozis: Göz bebeğinin daralması-küçülmesi
(Miosis, Myosis, Myozis)
in sebebi m. dilatatör pupillanın denervasyonudur.
Pitozis
Pitozis: Üst kapağının düşüklüğü
(Ptosis, Ptoz, Ptozis)
in sebebi m. tarsalis süperior ve m. levator palpabralis superiorun denervasyonudur. Ciliospinal refleks kaybolur. Bu refleks ipsilateral boyun veya yüz bölgesine verilen ağrılı uyarı ile ipsilateral midriyasiz olmasıdır.
Yüzde flashing görülebilir.
Sempatik denervasyon nedeni ile vazodilatasyon gelişir.

Horner sendromunun nedenlerinden biri apeks tümörüdür. Genellikle akciğer kanserlerinin stellat gangliyona yaptığı metastazın simpatik sinir liflerinde yaptığı hasara bağlı gelişmesine karşın; akciğer kanseri dışında bazı beyin içi lezyonlarda, kafa sinirleri ile ilgili patolojilerde, omurilik zedelenmelerinde, komada ve boyun sempatik sinir ağı yakınındaki diğer problemlerde ve az da olsa ciddi boğaz enfeksyonlarında görülebilir. Horner sendromunun nadir sebeplerinden biri de tüp torakostomi sırasında drenin torakal sempatik gangliyonlara temas etmesidir.
Reversible
reversible: geri dönüşlü
ya da irriversible olabilir. Tanısında kokain testinin önemi büyüktür.
ADMiN
ADMiN


Scheme showing sympathetic and parasympathetic innervation of the pupil and sites of lesion in a Horner's syndrome.
1. sympathetic fibers arise from the hypothalamus
2. stellate ganglion
3. synapse at the superior cervical ganglion
4. sympathetic plexus around internal carotid artery
5. oculomotor nerve (Cranial nerve 3) fibers synapse at the ciliary ganglion (blue)
6. Short ciliary nerves from ciliary ganglion carrying parasympathetic supply to sphincter pupillae (green)
7. Trigeminal fibers (Cranial nerve 5) relay in ciliary ganglion and carry sympathetic supply (yellow)
8. Long ciliary nerve fibers (from the ophthalmic branch of CN 5) are the afferent limb of the blink reflex carrying sensory information from the cornea.
9. Sphincter pupillae (circular fibers) and Dilator pupillae (radial fibers) muscles of the pupil.

Near the stellate ganglion, the sympathetic fibers go around the sublavian artery (shown along with the carotid vessels). This is a site of lesion especially due to its proximity to the apex of the lung (eg. Pancoast's tumor). The superior division of oculomotor nerve is shown supplying the Superior rectus and levator palpebrae superioris.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Horner%27s_Syndrome_and_Autonomic_innervation_of_the_eye.svg
ADMiN
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar