logo
Hashimoto tiroiditi nedir?
Tiroid bezi
tiroid: Soluk borusunun ön kısmında, cildin arkasında, Adem elması'nın altında yer alan, sağlı sollu iki lobdan oluşan, kana tiroksin adlı hormon salgılayan bir bezdir.
(Glandula Thyroidea, Kalkan Bezi, Thyroid, Tiroid Bezesi, Tiroid Bezi, Tiroid Guddesi, Tiroit, Tiroit Bezi, Glandula Tiroidea)
nde
diffüz
Diffüz: yaygın bir biçimde yayılmış.
ve simetrik olarak büyüme söz konusudur.
Kapsül
kapsül: Sitoplazmik zar tarafından oluşturulan, polisakkarite benzer yapıda, çoğu kere fagositozdan korunmada etkili ve dolayısı ile bakterinin patojenitesini artıran, bakteriyi kuru hava koşulları, litik enzimler gibi dış etkenlerden de koruyan bir oluşum; kılıf, jelatin kılıf.
intakt olup
gland
Gland: Salgı Bezi
çevre yapılara yapışık değildir. Kesit yüzü soluk, gri, sert ve parçalanabilir görünümdedir. Mikroskopide
parankim
Parankim: Neoplastik hücrelerin proliferasyonu ile oluşturulan komponent
(Özek Doku)
de yaygın
mononükleer
mononükleer: tek çekirdekli
inflamasyon (
lenfositler
Lenfosit: Kemik iliği tarafından üretilen, bir kısmı üretildiği bölgede kalarak B hücrelerine dönüşürken, büyük bölümü timus bezine giderek, T hücrelerine dönüşen, daha sonra lenfoid dokulara yayılan, yabancı organizmalara karşı lenfokin adlı kimyasalları salgılayarak diğer bağışıklık sistemi hücrelerini uyaran ve bu hücrelerin yabancı organizmaya saldırmalarını sağlayan lökosit grubu
(Lenfositler, Lymphocyte, Lemfosit, Limfosit, Limphocite, Limphocyte, Linfosit)
,
plazma hücreleri
Plazma hücresi: Organizmanın humoral immünitesinde çok önemli rol oynayan, antikorları salgılayan immün sistem hücreleri
(Plasma Cell, Plazma B Hücreleri, Plazma B Hücresi, Plazma Hücre, Plazma Hücreleri, Plazmosit, Plazmositler, Plasma Hücreleri, Plasma Hücresi)
ve iyi gelişmiş germinal merkezler) görülür.
ADMiN
Folliküller küçüktür ve "
Hurthle hücreleri
Hurthle hücreleri: Hashimoto (otoimmun) tiroiditte görülen hücreler
(Hurthle hücresi, Askanazy hücreleri, Askanazy hücresi, hurtle hücresi, hurtle hücreleri)
,
Askenazi hücreleri
Onkositik Hücre: Bol miktarda asidofilik, granüler sitoplazmaya yol açan, aşırı sayıda mitokondri ile karakterize edilen, epitelyal bir hücre
(Askanazy cell, Askanazy cells, Askenazi Hücreleri, Askenazi Hücresi, Hürthle Hücreleri, Hürthle Hücresi, Oksifilik Hücre, Oksifilik Hücreler, Oncocyte, Oncocytic Cells, Onkosit, Onkositik Hücreler, Onkositler, Oxyphilic cell, Oxyphilic cells, Hurtel Hücreleri, Hurtel Hücresi, Hurthle Hücreleri, Hurthle Hücresi, Hurtle Hücreleri, Hurtle Hücresi, Hürtel Hücreleri, Hürtel Hücresi)
,
Oksifilik hücre
Onkositik Hücre: Bol miktarda asidofilik, granüler sitoplazmaya yol açan, aşırı sayıda mitokondri ile karakterize edilen, epitelyal bir hücre
(Askanazy cell, Askanazy cells, Askenazi Hücreleri, Askenazi Hücresi, Hürthle Hücreleri, Hürthle Hücresi, Oksifilik Hücre, Oksifilik Hücreler, Oncocyte, Oncocytic Cells, Onkosit, Onkositik Hücreler, Onkositler, Oxyphilic cell, Oxyphilic cells, Hurtel Hücreleri, Hurtel Hücresi, Hurthle Hücreleri, Hurthle Hücresi, Hurtle Hücreleri, Hurtle Hücresi, Hürtel Hücreleri, Hürtel Hücresi)
" denen geniş
eozinofilik
Eozinofilik: Eozin adlı asidik boyayı tutan
,
granüler
granüler: tanecikli
stoplazmalı hücrelerle döşelidir. İnterstisyel
bağ doku
konektif doku: bağ doku
(Bağ Doku, Bağdoku, Connective Tissue, Konnektif Doku)
su artmış olabilir ama
kapsül
kapsül: Sitoplazmik zar tarafından oluşturulan, polisakkarite benzer yapıda, çoğu kere fagositozdan korunmada etkili ve dolayısı ile bakterinin patojenitesini artıran, bakteriyi kuru hava koşulları, litik enzimler gibi dış etkenlerden de koruyan bir oluşum; kılıf, jelatin kılıf.
ü aşan bir fibrozis görülmez. Nadiren
tiroid
tiroid: Soluk borusunun ön kısmında, cildin arkasında, Adem elması'nın altında yer alan, sağlı sollu iki lobdan oluşan, kana tiroksin adlı hormon salgılayan bir bezdir.
(Glandula Thyroidea, Kalkan Bezi, Thyroid, Tiroid Bezesi, Tiroid Bezi, Tiroid Guddesi, Tiroit, Tiroit Bezi, Glandula Tiroidea)
, yaygın fibrozis nedeni ile küçük ve
atrofik
atrofik: körelmiş, atrofiye uğramış
olabilir.
ADMiN
ADMiN
En sık başvuru şekli boğazda bir daralma hissi ve eşlik eden ağrısız büyümüş
tiroid bezi
tiroid: Soluk borusunun ön kısmında, cildin arkasında, Adem elması'nın altında yer alan, sağlı sollu iki lobdan oluşan, kana tiroksin adlı hormon salgılayan bir bezdir.
(Glandula Thyroidea, Kalkan Bezi, Thyroid, Tiroid Bezesi, Tiroid Bezi, Tiroid Guddesi, Tiroit, Tiroit Bezi, Glandula Tiroidea)
varlığıdır. Fizik muayenede ağrısız büyümüş, sert ve
granüler
granüler: tanecikli
yapıda
tiroid bezi
tiroid: Soluk borusunun ön kısmında, cildin arkasında, Adem elması'nın altında yer alan, sağlı sollu iki lobdan oluşan, kana tiroksin adlı hormon salgılayan bir bezdir.
(Glandula Thyroidea, Kalkan Bezi, Thyroid, Tiroid Bezesi, Tiroid Bezi, Tiroid Guddesi, Tiroit, Tiroit Bezi, Glandula Tiroidea)
palpe edilir.
Histolojik
Histolojik: Histoloji ile ilgili, histolojiye ait
olarak
tiroid bezi
tiroid: Soluk borusunun ön kısmında, cildin arkasında, Adem elması'nın altında yer alan, sağlı sollu iki lobdan oluşan, kana tiroksin adlı hormon salgılayan bir bezdir.
(Glandula Thyroidea, Kalkan Bezi, Thyroid, Tiroid Bezesi, Tiroid Bezi, Tiroid Guddesi, Tiroit, Tiroit Bezi, Glandula Tiroidea)
nde
Hurthle hücreleri
Hurthle hücreleri: Hashimoto (otoimmun) tiroiditte görülen hücreler
(Hurthle hücresi, Askanazy hücreleri, Askanazy hücresi, hurtle hücresi, hurtle hücreleri)
ve
Askenazi hücreleri
Onkositik Hücre: Bol miktarda asidofilik, granüler sitoplazmaya yol açan, aşırı sayıda mitokondri ile karakterize edilen, epitelyal bir hücre
(Askanazy cell, Askanazy cells, Askenazi Hücreleri, Askenazi Hücresi, Hürthle Hücreleri, Hürthle Hücresi, Oksifilik Hücre, Oksifilik Hücreler, Oncocyte, Oncocytic Cells, Onkosit, Onkositik Hücreler, Onkositler, Oxyphilic cell, Oxyphilic cells, Hurtel Hücreleri, Hurtel Hücresi, Hurthle Hücreleri, Hurthle Hücresi, Hurtle Hücreleri, Hurtle Hücresi, Hürtel Hücreleri, Hürtel Hücresi)
(Askanazy hücreleri) sıklıkla görülür. Ancak
patognomonik
Patognomonik: Belirli bir hastalığı veya durumu işaret eden özellik
(Pathognomonic, patognomonic)
değildir.
ADMiN
ATA % 60 (+), antiTPO antikor (AMA) (%95) ve
TSH
TSH: Hipofiz bezi tarafından tiroit bezinin faaliyetini kontrol etmek için salgılanan hormon
(Tiroid Stimulan Hormon, Tiroid Stimule Edici Hormon, Tiroid Uyarıcı Hormon, Tiroid Stimülan Hormon, Tiroid Stimüle Edici Hormon)
reseptör antikor (%60) pozitif bulunur.

Tanı fizik muayene, laboratuar ve tiroid otoantikorlarının gösterilmesi ile konur. TİİAB tanı ve ayırıcı tanıda faydalıdır.
ADMiN
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Yanlış yazım örnekleri:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar