logo
Graft reddi nedir?
Graft
graft: doku-organ nakli, doku-organ nakletmek
(Greft)
reddi, vücudun nakledilen dokuyu veya organı kabul etmemesi
ADMiN
Organ transplant reddi hücresel red ve
antikor
Antikor: vücuda giren antijenleri zararsız duruma getirmek için organizmanın ürettiği bir madde
(Antibody)
la oluşan red şeklindedir.

HÜCRESEL RED:
İmmünsuprese olmayan alıcılarda 10-14 gün içinde gelişen klasik
akut red
Akut doku reddi: Genellikle doku naklinden sonra, günler ile aylar içinde gerçekleşen doku reddi
(Akut Red)
, hücresel immünitenin sonucudur.
HLA
HLA: Bağışıklık sistemimizin kendinden olmayanı tanımasını sağlayan, doku ve organ nakillerinde alıcı ile verici arasındaki doku uyumunu belirleyen antijenler
(Doku Uygunluk Antijenleri, Doku Uyum Antijenleri, Human Leukocyte Antigen, İnsan Lökosit Antijenleri, Transplantasyon Antijenleri)
uyumsuz organ
greft
greft: yama
lerinde sitotoksik T
lenfositler
Lenfosit: Kemik iliği tarafından üretilen, bir kısmı üretildiği bölgede kalarak B hücrelerine dönüşürken, büyük bölümü timus bezine giderek, T hücrelerine dönüşen, daha sonra lenfoid dokulara yayılan, yabancı organizmalara karşı lenfokin adlı kimyasalları salgılayarak diğer bağışıklık sistemi hücrelerini uyaran ve bu hücrelerin yabancı organizmaya saldırmalarını sağlayan lökosit grubu
(Lenfositler, Lymphocyte, Lemfosit, Limfosit, Limphocite, Limphocyte, Linfosit)
(CTL) gelişir ve
graft
graft: doku-organ nakli, doku-organ nakletmek
(Greft)
dokusunu eritir. Ayrıca geç
tip 4 hipersensitivite reaksiyonu
Tip 4 Hipersensitivite Reaksiyonu: Duyarlı T lenfositlerin antijenlere bağlanması ve inflamatuar reaksiyonları ortaya çıkarması ile; kontakt dermatit, kızamıkta oluşan döküntüler ve bazı ilaçlara karşı görülen alerjik reaksiyonlar gibi klinik tablolara neden olan hipersensitivite reaksiyonu tipi
(Tip 4 Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları, Tip 4 Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu, Tip 4 hipersensitivite, Tip 4 Hipersensitivite Reaksiyonları, Tip 4 reaksiyon, Tip Iv Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları, Tip Iv Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu, Tip Iv Hipersensitivite Reaksiyonları, Tip Iv Hipersensitivite Reaksiyonu, Tip iV Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları, Tip iV Aşırı Duyarlılık Reaksiyonu, Tip iV Hipersensitivite Reaksiyonları, Tip iV Hipersensitivite Reaksiyonu)
ndaki gibi lenfokin salgılayan T hücrelerde olayda rol oynar.

ANTİKORLA OLUŞAN RED:
Hiperakut red
Hiperakut doku reddi: Verici antijenlerine karşı önceden mevcut antikorların bulunması halinde gerçekleşen, sıklıkla doku naklini takip eden bir kaç dakika ile 1-2 gün içinde gerçekleşen, akut inflamasyon, küçük damarların fibrinoid nekrozu ve aşırı tromboz ile kendini gösteren lokalize bir Arthus reaksiyonu olan doku reddi
(hiperakut red)
; önceden meydana gelmiş antidonör
antikor
Antikor: vücuda giren antijenleri zararsız duruma getirmek için organizmanın ürettiği bir madde
(Antibody)
lar, alıcı dolaşımında bulunduğunda meydana gelir. Red transplantasyondan hemen sonra olur. Çünkü dolaşan
antikor
Antikor: vücuda giren antijenleri zararsız duruma getirmek için organizmanın ürettiği bir madde
(Antibody)
lar süratle
greft
greft: yama
organın vasküler
endotel
endotel: Yürek, kan, lenf damarları ve vücuttaki diğer içi sıvı dolu boşlukları astarlayan, pinositozla taşıma yapan tek tabakalı yassı epitel, endotelyum.
(Endotelyum, Endothelium)
inde depolanır. Kompleman
fiksasyon
fiksasyon: 1. sabitlenme 2. saplantı
uyla Arthus tipi reaksiyon oluşur.

Akut red
Akut doku reddi: Genellikle doku naklinden sonra, günler ile aylar içinde gerçekleşen doku reddi
(Akut Red)
; Anti-
HLA
HLA: Bağışıklık sistemimizin kendinden olmayanı tanımasını sağlayan, doku ve organ nakillerinde alıcı ile verici arasındaki doku uyumunu belirleyen antijenler
(Doku Uygunluk Antijenleri, Doku Uyum Antijenleri, Human Leukocyte Antigen, İnsan Lökosit Antijenleri, Transplantasyon Antijenleri)
humoral
humoral: salgısal,
antikor
Antikor: vücuda giren antijenleri zararsız duruma getirmek için organizmanın ürettiği bir madde
(Antibody)
lar hücresel redle aynı anda gelişir.
ADMiN
GRAFT
graft: doku-organ nakli, doku-organ nakletmek
(Greft)
REDDİNİ ÖNLEYEN YÖNTEMLER;
•
HLA
HLA: Bağışıklık sistemimizin kendinden olmayanı tanımasını sağlayan, doku ve organ nakillerinde alıcı ile verici arasındaki doku uyumunu belirleyen antijenler
(Doku Uygunluk Antijenleri, Doku Uyum Antijenleri, Human Leukocyte Antigen, İnsan Lökosit Antijenleri, Transplantasyon Antijenleri)
engelinin azaltılması
• İmmünsupresyon

Alıcı ve verici arasındaki
HLA
HLA: Bağışıklık sistemimizin kendinden olmayanı tanımasını sağlayan, doku ve organ nakillerinde alıcı ile verici arasındaki doku uyumunu belirleyen antijenler
(Doku Uygunluk Antijenleri, Doku Uyum Antijenleri, Human Leukocyte Antigen, İnsan Lökosit Antijenleri, Transplantasyon Antijenleri)
uyumu
greft
greft: yama
yaşamını uzatır. Monozigot ikizler birbirleri için en iyi vericidirler. Uyum için üç lokus önemlidir.
HLA-A
HLA-A: hemen her dokuda eksprese olan, fonksiyonları iyi bilinen, klasik MHC-1 sınıfı HLA
,
HLA-B
HLA-B: hemen her dokuda eksprese olan, fonksiyonları iyi bilinen, klasik MHC-1 sınıfı HLA
ve
HLA
HLA: Bağışıklık sistemimizin kendinden olmayanı tanımasını sağlayan, doku ve organ nakillerinde alıcı ile verici arasındaki doku uyumunu belirleyen antijenler
(Doku Uygunluk Antijenleri, Doku Uyum Antijenleri, Human Leukocyte Antigen, İnsan Lökosit Antijenleri, Transplantasyon Antijenleri)
-DR bunlardan en önemlisi de
HLA
HLA: Bağışıklık sistemimizin kendinden olmayanı tanımasını sağlayan, doku ve organ nakillerinde alıcı ile verici arasındaki doku uyumunu belirleyen antijenler
(Doku Uygunluk Antijenleri, Doku Uyum Antijenleri, Human Leukocyte Antigen, İnsan Lökosit Antijenleri, Transplantasyon Antijenleri)
-DR de uyumdur.

HLA
HLA: Bağışıklık sistemimizin kendinden olmayanı tanımasını sağlayan, doku ve organ nakillerinde alıcı ile verici arasındaki doku uyumunu belirleyen antijenler
(Doku Uygunluk Antijenleri, Doku Uyum Antijenleri, Human Leukocyte Antigen, İnsan Lökosit Antijenleri, Transplantasyon Antijenleri)
eş kardeşlerden transplant ile yaşam oranı 1 yılda %90 iken, eş olmayanlarda %56'dır. Kadavradan renal transplantlarda
HLA
HLA: Bağışıklık sistemimizin kendinden olmayanı tanımasını sağlayan, doku ve organ nakillerinde alıcı ile verici arasındaki doku uyumunu belirleyen antijenler
(Doku Uygunluk Antijenleri, Doku Uyum Antijenleri, Human Leukocyte Antigen, İnsan Lökosit Antijenleri, Transplantasyon Antijenleri)
uyumu daha az önemlidir.
Alıcının immünsupresyonu
greft
greft: yama
yaşamını kesinlikle iyileştirir. Fakat kişiyi fırsatçı
enfeksiyon
Enfeksiyon: Mikroorganizmaların varlığına karşı ortaya çıkan inflamatuar yanıt ya da steril konak dokusunda mikroorganizmaların invazyonunu gösteren durum.
(İnfection, İnfeksiyon)
lara ve kötü
diferansiye
diferansiye: farklılaşmış
lenfoid tümörlere yatkın kılar.

İlaçlar ve anti-T
antikor
Antikor: vücuda giren antijenleri zararsız duruma getirmek için organizmanın ürettiği bir madde
(Antibody)
lar kullanılır. İlaçlardan siklosporin hücresel
immünite
immünite: vücudun farklı hastalıklara karşı direnci; Bir canlının dolaşım sisteminde, antijene karşı olan antikorları ya da T lenfositleri taşıması sonucu o maddeye karşı direnç kazanıp dayanıklı olması.
(Bağışıklık, İmmunity)
yi suprese eder. Ancak renal toksisitesi nedeniyle sınırlıdır.

Karaciğer transplantasyonu;
böbrek naklinden farklı olarak, verici ve alıcı
HLA
HLA: Bağışıklık sistemimizin kendinden olmayanı tanımasını sağlayan, doku ve organ nakillerinde alıcı ile verici arasındaki doku uyumunu belirleyen antijenler
(Doku Uygunluk Antijenleri, Doku Uyum Antijenleri, Human Leukocyte Antigen, İnsan Lökosit Antijenleri, Transplantasyon Antijenleri)
antijen
Antijen: Vücuda girdiğinde antikor oluşmasına yol açan virüs, bakteri, parazit gibi protein yapısında bir madde;
Bağışık yanıta neden olan moleküler yapı;
Omurgalılarda özgül antikor sentezini sağlayan molekül.
(İmmünojen, İmmunojen)
lerinin uyumu için özel bir gayret gösterilmez.

Hematopoetik hücrelerin transplantasyonu:
kemik iliği transplantasyonu, hematopoetik maligniteler,
aplastik anemi
aplastik anemi: kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi durumudur
(Aplastic anemia)
ve bazı immün yetmezlik durumlarında uygulanır. Komplikasyonu iki tanedir;
•
Graft versus host
Graft Versus Host Hastalığı: Doku reddindeki vücudun dokuyu reddetmesi mekanizmasının tersine; nakledilen dokudaki B hücreleri ve T hücreleri tarafından vücuttaki yabancı konak hücrelerinin reddedilmesi ile karakterize durum
(Graft Versus Host, Graft-Versus-Host, Graft Versus Host Disease, Graft-Versus-Host Disease, Gvhd, Gvhh)
(
GVHD
Graft Versus Host Hastalığı: Doku reddindeki vücudun dokuyu reddetmesi mekanizmasının tersine; nakledilen dokudaki B hücreleri ve T hücreleri tarafından vücuttaki yabancı konak hücrelerinin reddedilmesi ile karakterize durum
(Graft Versus Host, Graft-Versus-Host, Graft Versus Host Disease, Graft-Versus-Host Disease, Gvhd, Gvhh)
)
• Transplant reddidir
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar