logo
Glomerüler Filtrasyon Hızı nedir?
GFR
Glomerüler Filtrasyon Hızı: dakika başına glomerüllerden ne kadar kan geçtiğini hesaplamak için kullanılan test
(Egfr, GFH, Gfr, Glomerular Filtration Rate, Glomerül Filtrasyon Hızı)
'yi etkileyen faktörler:
- Böbrek kan akımı değişmeleri
-
Glomerül
Glomerül: Böbrekte afferent ve efferent arteryol arasında bulunan ve Bowman kapsülüyle çevrili ve kanın süzülmesinden sorumlu olan kılcal damar yumağı
(Glomerule, Glomerulus, Yumakçık)
kapiller
kapiller: kılcal, kılcal damar
(Kapiler)
hidrostatik basınç
hidrostatik basınç: su basıncı
değişmeleri: Bunu değiştiren ana
mekanizma
mekanizma: düzenek
, pre
kapiller
kapiller: kılcal, kılcal damar
(Kapiler)
sfinkterlerin durumudur.
Filtrasyon
filtrasyon: süzme, süzülme
u etkileyen ana faktör
hidrostatik basınç
hidrostatik basınç: su basıncı
değişmeleridir.
- Glomerüler
kapiller
kapiller: kılcal, kılcal damar
(Kapiler)
plazmasındaki
onkotik basınç
Onkotik Basınç: parçacık basıncı; yarı geçirgen zardan geçemeyen kolloid maddelerin meydana getirdiği basınç
(Kolloid Osmotik Basıncı, Kolloid Osmotik Basınç)
:
Dehidratasyon
Dehidratasyon: Sodyum, klor ve potasyum iyonlarıyla birlikte vücuttan aşırı su kaybedilmesi.
Su yitimi, kuruma, vücuttan veya besinlerden su kaybı.
(Dehidrasyon, Dehidration)
,
hipoproteinemi
Hipoproteinemi: Kanda protein azlığı
(hipoproteinemia)
halleri değiştirir.
- Bowman kapsül basıncı değişmeleri: Basınç artarsa
GFR
Glomerüler Filtrasyon Hızı: dakika başına glomerüllerden ne kadar kan geçtiğini hesaplamak için kullanılan test
(Egfr, GFH, Gfr, Glomerular Filtration Rate, Glomerül Filtrasyon Hızı)
azalır, (üreter taşı,
ödem
Ödem: Cilt şişliğine bağlı olarak deriden kabarık düzensiz şekilli lezyon; sert ve geçicidirler. Değişlik çaplarda olabilirler.
(Edema)
,
diüretik
Diüretikler: Antihipertansif etki mekanizmaları hala tam olarak bilinmeyen, uzun dönemde vazodilatör gibi davrandığı veya sempatolitik etki gösterdiği sanılan, idrar hacmini ve idrar atılımını artıran ilaçlar
(Diüretik)
)
- Plazma proteini
konsantrasyon
konsantrasyon: yoğunlaşma, yoğunlaştırma
u değişmeleri:
Malnütrisyon
malnütrisyon: beslenme bozukluğu
, sıvı
infüzyon
infüzyon: damardan sıvı aktarım
u
-
Glomerül
Glomerül: Böbrekte afferent ve efferent arteryol arasında bulunan ve Bowman kapsülüyle çevrili ve kanın süzülmesinden sorumlu olan kılcal damar yumağı
(Glomerule, Glomerulus, Yumakçık)
filtrasyon
filtrasyon: süzme, süzülme
membran
membran: zar
geçirgenliğinin değişmesi: Böbrek
glomerül
Glomerül: Böbrekte afferent ve efferent arteryol arasında bulunan ve Bowman kapsülüyle çevrili ve kanın süzülmesinden sorumlu olan kılcal damar yumağı
(Glomerule, Glomerulus, Yumakçık)
kapiller
kapiller: kılcal, kılcal damar
(Kapiler)
i
sistemik
sistemik: yaygın
kapiller
kapiller: kılcal, kılcal damar
(Kapiler)
den çok daha fazla geçirgendir.
-
Total
total: toplam, tam, tüm
glomerül
Glomerül: Böbrekte afferent ve efferent arteryol arasında bulunan ve Bowman kapsülüyle çevrili ve kanın süzülmesinden sorumlu olan kılcal damar yumağı
(Glomerule, Glomerulus, Yumakçık)
er yatakta azalma; glomerülonefrit, taş vs. Böbrek birim ağırlık başına
sistemik
sistemik: yaygın
kapill-erlere göre daha geniş yüzeye sahiptir.
-
Ultrafiltrat
ultrafiltrat: ince süzüntü
aki
onkotik basınç
Onkotik Basınç: parçacık basıncı; yarı geçirgen zardan geçemeyen kolloid maddelerin meydana getirdiği basınç
(Kolloid Osmotik Basıncı, Kolloid Osmotik Basınç)
:
Efektif
efektif: etkin
filtrasyon
filtrasyon: süzme, süzülme
yüzeyinin değişikliği.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar