logo
Glikozaminoglikan nedir?
İki birimin birbiri ardına tekrarlanmasından oluşan heteropolisakkarit.
ADMiN
Bu birimlerden biri N-asetilglukozamin veya N-asetil galaktozamin; diğeri ise bir uronik asittir (genellikle glikuronik asit).

Eskiden
mukopolisakkarit
glikozaminoglikan: İki birimin birbiri ardına tekrarlanmasından oluşan heteropolisakkarit.
(Glukozaminoglikan, Mukopolisakkarit)
olarak adlandırılırdı.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar