logo
Fantom Tümör nedir?
Editor
ADMiN
Radyolojik görüntüsü
malignite
malignite: Bir tümörün veya hastalığın malign olma durumu, kötücül hastalık
(Malignancy, Malignens, Malignensi, Malignity)
lere benzediğinden tanıda karışıklığa neden olabilirler. Kardiyolojik olarak hızlı tedavisi sonucu radyolojik tablonun çok hızlı düzelmesi ile malign kitleden klinik ayırıcı tanısı yapılır.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar