logo
Eritema İnfeksiyozum nedir?
Kızlarda görülme oranı erkeklerden biraz daha fazladır. Vakaların %70'i 5-15 yaş arasındaki çocuklardır.

İnkübasyon süresi 7-10 gün (4-21 gün)'dür. Subklinik
enfeksiyon
Enfeksiyon: Mikroorganizmaların varlığına karşı ortaya çıkan inflamatuar yanıt ya da steril konak dokusunda mikroorganizmaların invazyonunu gösteren durum.
(İnfection, İnfeksiyon)
lar sıktır. Bifazik bir hastalıktır. Temastan yaklaşık bir hafta sonra hafif prodromal semptomlar (başağrısı-% 20, ateş-% 20, boğaz ağrısı-% 15, kaşıntı-% 15, burun akıntısı-% 10, karın arısı-% 10,
artralji
Artralji: Eklem ağrısı
-% 10) ortaya çıkar ve 2-3 günde kaybolur.
Artralji
Artralji: Eklem ağrısı
yetişkinlerde % 50 kadar yüksek oranda görülebilir.

Yaklaşık 7 günlük bir semptomsuz dönemden sonra tipik
ekzantem
Döküntü: Enfeksiyon hastalıklarının seyri sırasında deride beliren kırmızı renkteki lezyonlardır.
(Ekzantem, Exanthem, Exanthema, Rash, Raş, Egzantem, Egzantema, Eksantem, Eksantema)
ortaya çıkar, bunun da 3 dönemi vardır: Önce yüzde kırmızı, ''tokat yemiş çocuk görünümü'' olarak tarif edilen eritem ve
peroral
per oral: ağızdan
(Peroral, Per Os)
solukluk ortaya çıkar. Genellikle 1-4 gün sonra gövdede ve ekstremitelerin proksimalinde dantel görünümünde
makülopapüler
Makülopapüler: benekli kabartı, makül ile papül arası lezyon
(Maculopapular)
döküntü
Döküntü: Enfeksiyon hastalıklarının seyri sırasında deride beliren kırmızı renkteki lezyonlardır.
(Ekzantem, Exanthem, Exanthema, Rash, Raş, Egzantem, Egzantema, Eksantem, Eksantema)
gelişir. Üçüncü dönemde ise kaybolan
döküntü
Döküntü: Enfeksiyon hastalıklarının seyri sırasında deride beliren kırmızı renkteki lezyonlardır.
(Ekzantem, Exanthem, Exanthema, Rash, Raş, Egzantem, Egzantema, Eksantem, Eksantema)
nün haftalar veya aylar sonra, eksersiz, irritasyon, banyo veya güneş ışıkları ile ısınma gibi uyarılarla rekürrensi söz konusudur.
Döküntü
Döküntü: Enfeksiyon hastalıklarının seyri sırasında deride beliren kırmızı renkteki lezyonlardır.
(Ekzantem, Exanthem, Exanthema, Rash, Raş, Egzantem, Egzantema, Eksantem, Eksantema)
özellikle yetişkinlerde kaşıntılıdır. Enantem görülmez.
Döküntü
Döküntü: Enfeksiyon hastalıklarının seyri sırasında deride beliren kırmızı renkteki lezyonlardır.
(Ekzantem, Exanthem, Exanthema, Rash, Raş, Egzantem, Egzantema, Eksantem, Eksantema)
çocukların % 75'inde, yetişkinlerin ise % 50'den azında görülür.
ADMiN
ADMiN
Bulaşma genellikle solunum yolu
sekresyon
sekresyon: salgı, salgılama
ları ile olursa da, atıklarla ve kan
transfüzyon
transfüzyon: kanaktarım
u veya anneden bebeğe
vertikal
vertikal: dikey, düşey
geçiş şeklinde parenteral bulaşma da bildirilmiştir.

Daha çok kış ve ilkbahar aylarında görülür, 4-7 yılda bir
siklik
siklik: döngüsel, halkasal, çevrimsel
epidemi
epidemi: salgın
ler yapar. Ev içi temaslarda bulaşma şansı % 30-50'dir.
ADMiN
ADMiN
Eritema İnfeksiyozum
Eritema İnfeksiyozum: Parvovirus B19'un neden olduğu, çocukluk çağının döküntülü hastalıklarından biridir.
(Beşinci Hastalık, Eritema Enfeksiyozum, Erythema İnfectiosum, Fifth Disease, Slapcheek, Slap Face, Slapped Cheek Syndrome, Slapped Face, Tokat Atılmış Bebek Sendromu)
ile karışan hastalıklar:
Kızamık
Kızamık: Paramiksovirüs ailesine ait bir Morbillivirüs tarafından oluşturulan, çocukluk çağının döküntülü hastalıklarından olan bulaşıcı hastalık.
(Measles, Rubeola)
,
rubella
Kızamıkçık: Rubella virüsü ile meydana gelen, bulaşıcı, döküntülü hastalıklardan biridir.

Hastalığı ilk olarak Nagner, 1829'da kızamık ve kızıldan ayırmıştır. 1938'de Hiro ve Tasaka, hastalığı deney yolu ile sağlıklı kişilere bulaştırmayı başarmışlar ve sebebinin bir virüs olduğunu bulmuşlardır.
(German Measles, Rubella)
,
rozeola infantum
Rozeola İnfantum: Herpesvirus tip 6’nın neden olduğu iyi huylu yaklaşık 3 gün süren ateşin arkasından ortaya çıkan pembe makülopapüler döküntü ile karakterize, çocukluk çağı döküntülü hastalıklarından biri.
(Altıncı Hastalık, Baby Measles, Eksantem Subitum, Ekzantem Subitum, Exanthema Subitum, Roseola, Roseola Infantum, Rose Rash Of Infants, Sixth Disease, Three-day Fever, Üç Gün Ateşi)
,
kızıl
Kızıl: Adını genelde hastanın vücudunda, özellikle dil, yüz, koltuk altları ve kasık bölgesinde kırmızı lekeler oluşturmasından alan, çocukluk çağı döküntülü hastalıklarından biri.
(Scarlatina, Scarlet Fever)
, riketsiyal ve enteroviral
döküntü
Döküntü: Enfeksiyon hastalıklarının seyri sırasında deride beliren kırmızı renkteki lezyonlardır.
(Ekzantem, Exanthem, Exanthema, Rash, Raş, Egzantem, Egzantema, Eksantem, Eksantema)
ler, sistemik lupus eritematozus, ilaç
erüpsiyon
Erüpsiyon: ciltte meydana gelen deri döküntüsü, kızarıklık, kabarma
ları, allerjik
döküntü
Döküntü: Enfeksiyon hastalıklarının seyri sırasında deride beliren kırmızı renkteki lezyonlardır.
(Ekzantem, Exanthem, Exanthema, Rash, Raş, Egzantem, Egzantema, Eksantem, Eksantema)
ler.
ADMiN
ADMiN
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar