logo
Diabetes İnsipitus nedir?
ADMiN
Enürezis bazen başlangıç semptomu olabilir. Hastalar az terler, ciltleri kurudur, iştahsızlık sık görülür. Uzun süre devam ederse
mesane
Mesane: İdrar kesesi.
(Bladder, İdrar kesesi, Urinary Bladder)
de genişleme, hidroureter, hidronefroz gelişebilir. Bebeklerin inek sütü verildiğinde huzursuz olup ağladığı, anne sütü veya su verildiğinde rahatladığı dikkat çeker. İnfantlarda tekrarlayan hipernatremik dehidratasyon atakları tipiktir.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Yanlış yazım örnekleri:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar