Deselerasyon nedir?
Deselerasyon nedir?

Erken deselerasyon
Erken Deselerasyon: Doğum eyleminde fetal başın basıya maruz kalması ve uterus kontraksiyonu ile eş zamanlı olarak meydana gelen, genelde klinik müdahale gerektirmeyen deselerasyon
(Early Deceleration)
ların klinik önemi yoktur ve ek bir müdahale gerektirmez.


Değişken deselerasyon
Değişken Deselerasyon: Umbilikal kan akımındaki değişiklikler sonucunda gelişen, en sık rastlanılan deselerasyon tipi
(Variabl Deselerasyon, Variable Deselerasyon)
lar,
umbilikal kord
umbilical cord: göbek bağı
(Göbek Bağı, Göbek Kordonu, Umbilikal Kord, Umbilikal Kordon)
basısına bağlı gelişir ve en sık gözlenen
deselerasyon
deselerasyon: yavaşlama, negatif ivmelenme; NST ile yapılan fetal kalp monitörizasyonunda uterin kontraksiyonlar sırasında fetal kalp hızında görülen yavaşlama
(Deceleration)
tipidir.


Geç deselerasyon
Geç Deselerasyon: Kontraksiyon sonucu uterin kan akımının azalması ile parsiyel oksijen basıncının düşmesi ve bunun sonucunda yine vagal sistemin harekete geçerek kalp hızını düşürmesi ile oluşan, uteroplasental yetmezlik ve fetal hipoksiyi gösteren deselerasyon tipi
(Late Deceleration)
ise
fetal
fetal: fetüse ait, bebekle ilgili
distres
distres: sıkıntılı, sıkıntı
göstergesidir.


Sinüzoidal
sinüzoidal: sinüs eğrisi biçiminde
pattern
pattern: patern; örnek, kalıp
; ciddi
fetal
fetal: fetüse ait, bebekle ilgili
anemi
anemi: Halk arasında kansızlık olarak bilinen, alyuvarların sayı olarak az olması ve alyuvarların içerisinde bulunan hemoglobin adı verilen maddenin miktarının azlığıdır.
(Anemia, Kansızlık)
(Rh izoimmünizasyonu,
rüptür
rüptür: yırtılma
e vasa previa, fetomaternal
hemoraji
hemoraji: kanama
, ikizden ikize
transfüzyon
transfüzyon: kanaktarım
) varlığında görülür.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
İlginizi çekebilecek diğer konular:
Sayın ziyaretçimiz;
Sözlükte yer alan bilgiler, resimler ve videolar, sağlık personeli olmayan kişiler için rahatsız edici olabilir. Bu bölüm, site geneli için de geçerli olduğu gibi, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının eğitimi amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgilerin bir kısmının ya da tamamının uygulanmasından, kullanılmasından, görüntülenmesinden doğacak maddi ve manevi zararlardan site yönetimi ve içeriği sağlayan üyeler sorumlu tutulamaz.