logo
Corpora Amylacea nedir?
1.
Benign prostat hiperplazisi
Benign Prostat Hiperplazisi: prostat bezinin büyüyerek idrar yolunu sıkıştırıp daraltması
(BPH, İyi Huylu Prostat Büyümesi)
nde görülen ve
gland
Gland: Salgı Bezi
üler lümende bulunan protein birikimi.
2. Beyinde yaşlanma ile miktarlarındaki
pozitif
pozitif: artı, olumlu
yönde dejenaratif bir değişiklik sonucu ortaya çıkan glikozaminoglikan, ısı şok proteinleri ve ubikitinden oluşan yuvarlak, zayıf bazofilik, PAS
pozitif
pozitif: artı, olumlu
konsantrik lameller cisimler
Editor
ADMiN
ADMiN
BPH
Benign Prostat Hiperplazisi: prostat bezinin büyüyerek idrar yolunu sıkıştırıp daraltması
(BPH, İyi Huylu Prostat Büyümesi)
, 75 yaşında % 95 sıklıkta görülür.
Prostat
Prostat: Erkeklerin üreme sistemlerinin bir parçası olan, şeklen ve boyutsal olarak cevize benzeyen, mesanenin altında ve rektumun önünde yer alan, küçük bir salgı bezidir.
(Prostate)
ik
asinüs
asinüs: 1. salgı bezi lobülü, salgı bezini oluşturan üzüm tanesi şeklinde küçük parçacıklardan her biri.
2. akciğerde bronchiolus terminalis’i çevreleyen alveol, hava kesesi.
(acinus)
ler ve
stroma
Stroma: Bağ doku ve kan damarlarından oluşan destekleyici komponent
birlikte
nodüler
Nodüler: Nodül şeklinde olan, yumrulu, düğümlü, boğumlu
(Nodular, Nodulated)
tarzda
hiperplazi
hiperplazi: aşırı gelişim; organ ve dokuların hücre sayısında artış
gösterir.
Asinüs
asinüs: 1. salgı bezi lobülü, salgı bezini oluşturan üzüm tanesi şeklinde küçük parçacıklardan her biri.
2. akciğerde bronchiolus terminalis’i çevreleyen alveol, hava kesesi.
(acinus)
lerin lümeninde
eozinofilik
Eozinofilik: Eozin adlı asidik boyayı tutan
PAS pozitif konsantrik cisimler bulunur. Bunlara
corpora amylacea
Corpora Amylacea: 1. Benign prostat hiperplazisinde görülen ve glandüler lümende bulunan protein birikimi.
2. Beyinde yaşlanma ile miktarlarındaki pozitif yönde dejenaratif bir değişiklik sonucu ortaya çıkan glikozaminoglikan, ısı şok proteinleri ve ubikitinden oluşan yuvarlak, zayıf bazofilik, PAS pozitif konsantrik lameller cisimler
(Poliglukozan Cisim, Poliglukozan Cisimcik, Poliglukozan Cisimcikler, Poliglukozan Cisimler, Polyglucosan Bodies, Corpora amilasea, Corpora Amilocea, Corpora Amilosea, Corpora Amylocea, Corpora Amylosea, Korpora Amilesea, Korpora Amilocea, Korpora Amilosea, Korpora Amylacea, Korpora Amylocea, Korpora Amylosea)
denir.
Corpora amylacea
Corpora Amylacea: 1. Benign prostat hiperplazisinde görülen ve glandüler lümende bulunan protein birikimi.
2. Beyinde yaşlanma ile miktarlarındaki pozitif yönde dejenaratif bir değişiklik sonucu ortaya çıkan glikozaminoglikan, ısı şok proteinleri ve ubikitinden oluşan yuvarlak, zayıf bazofilik, PAS pozitif konsantrik lameller cisimler
(Poliglukozan Cisim, Poliglukozan Cisimcik, Poliglukozan Cisimcikler, Poliglukozan Cisimler, Polyglucosan Bodies, Corpora amilasea, Corpora Amilocea, Corpora Amilosea, Corpora Amylocea, Corpora Amylosea, Korpora Amilesea, Korpora Amilocea, Korpora Amilosea, Korpora Amylacea, Korpora Amylocea, Korpora Amylosea)
,
prostat
Prostat: Erkeklerin üreme sistemlerinin bir parçası olan, şeklen ve boyutsal olarak cevize benzeyen, mesanenin altında ve rektumun önünde yer alan, küçük bir salgı bezidir.
(Prostate)
kanserinde nadirdir. Daha çok
BPH
Benign Prostat Hiperplazisi: prostat bezinin büyüyerek idrar yolunu sıkıştırıp daraltması
(BPH, İyi Huylu Prostat Büyümesi)
'da izlenir.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Yanlış yazım örnekleri:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar