logo
Çift kontürlü görünüm nedir?
Membranoproleferatif glomerülonefritte bazal membranın görüntüsü
Editor
Membranoproliferatif glomerülonefrit (MPGN),
histolojik
Histolojik: Histoloji ile ilgili, histolojiye ait
olarak bazal
membran
membran: zar
değişiklikleri,
glomerül
Glomerül: Böbrekte afferent ve efferent arteryol arasında bulunan ve Bowman kapsülüyle çevrili ve kanın süzülmesinden sorumlu olan kılcal damar yumağı
(Glomerule, Glomerulus, Yumakçık)
er hücrelerin
proliferasyon
Proliferasyon: çoğalma
(Prolifere Olmak)
u ve
lökosit
lökosit: Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan, kanın şekilli elemanlarından bir hücre grubu
(Akyuvar, Akyuvarlar, Beyaz Kan Hücreleri, Beyaz Kan Hücresi, Beyaz Küre, Beyaz Küreler, Lökositler, Wbc)
infiltrasyon
infiltrasyon: sızma, süzülme
u ile karakterizedir.
Primer
primer: birincil
ve
sekonder
sekonder: 1. ikincil
2. ilişkili
olmak üzere iki tipi vardır. Işık mikroskobik olarak iki tip de benzer görünümdedir.
Glomerül
Glomerül: Böbrekte afferent ve efferent arteryol arasında bulunan ve Bowman kapsülüyle çevrili ve kanın süzülmesinden sorumlu olan kılcal damar yumağı
(Glomerule, Glomerulus, Yumakçık)
ler büyük ve
hiperselüler
hiperselüler: artmış gözeli
dir.
Glomerül
Glomerül: Böbrekte afferent ve efferent arteryol arasında bulunan ve Bowman kapsülüyle çevrili ve kanın süzülmesinden sorumlu olan kılcal damar yumağı
(Glomerule, Glomerulus, Yumakçık)
lerde esas olarak mezangial hücre
proliferasyon
Proliferasyon: çoğalma
(Prolifere Olmak)
unun yol açtığı lobüler görünüm vardır. Çoğu olguda kresent
formasyon
formasyon: biçimlenme
u izlenir.

Glomerül
Glomerül: Böbrekte afferent ve efferent arteryol arasında bulunan ve Bowman kapsülüyle çevrili ve kanın süzülmesinden sorumlu olan kılcal damar yumağı
(Glomerule, Glomerulus, Yumakçık)
bazal
membran
membran: zar
ı kalınlaşmıştır ve sıklıkla ÇİFT KONTÜRLÜ GÖRÜNÜM ya da
TRAMVAY YOLU GÖRÜNÜMÜ
Çift kontürlü görünüm: Membranoproleferatif glomerülonefritte bazal membranın görüntüsü
(Demir Yolu Görünümü, Demir Yolu Görüntüsü, Double Contour Appearance, Çift Kontür Görünümü, Çift Kontür Görüntüsü, Tram-track Appearance, Tramvay Yolu Görünümü, Tramvay Yolu Görüntüsü, Tramvay İzi Görünümü, Tramvay İzi Görüntüsü, Demiryolu Görünümü, Çift Konturlu Görünüm, Tramvay Görünümü, Tramvay Görüntüsü)
oluşturur. Bunun nedeni yeni bir bazal
membran
membran: zar
sentezine bağlı, bazal
membran
membran: zar
ın
duplikasyon
duplikasyon: ikileme, çiftlenme
udur.
ADMiN
ADMiN
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Yanlış yazım örnekleri:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar