logo
Cabot Halkası nedir?
Editor
Esansiyel trombositoz olan hastanın periferik yaymasında eritrositler içinde kabot halkası görülmektedir.

ADMiN
Periferik yaymasında eritrositler içinde kabot halkası görülmektedir.
ADMiN
Miyelofibrozisli hastanın periferik yaymasında eritrositlerde kabot halkası, dakrositler, anizositoz ve poikilositoz görülmektedir.

ADMiN
Multipl miyelom, akut miyeloblastik lösemi, otoimmün hemolitik anemi ve miyelofibrozisli hastaların periferik kan yaymalarında cabot halkası.


https://hematolojiatlasi.com/atlas_content.php?id=27
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar