logo
AtriyoVentriküler Düğüm nedir?
ADMiN
Sağ
atriyum
atrium: (anat) kalbin kulakçık diye adlandırılan bir bölümü
(Atriyum, Kulakçık, Kulakcık)
endokard
endokard: Kalp odacıkları içindeki bütün yapıların yüzeyini örten, verdiği kayganlık özelliği sayesinde kalbin kasılma gevşeme hareketlerini kolaylaştıran zarsı yapı
(Endocardium, Endokart)
ının altında
triküspit
triküspit: üçyaprakçıklı
kapağın üstünde koroner sinüs
ostiyum
ostiyum: ağız, delik, açıklık
unun önünde yerleşmiştir.
AV düğüm
AtriyoVentriküler Düğüm: atrium ile ventrikül arasında elektriksel uyarının geçişini düzenleyen kalbin ileti sisteminin önemli bir parçası
(Atrioventriküler Düğüm, Atrioventriküler Nod, Atriyo-ventriküler Düğüm, Atriyo-ventriküler Nod, Atriyoventriküler Nod, A-v Düğüm, Av Düğüm, A-v Nod, Av Nod, Kulakçık-karıncık Düğümü)
ün
fonksiyon
fonksiyon: işlev
larını olumsuz yönde etkileyen
iskemi
iskemi: Dokunun yeterince kan alamaması durumu.

Kan damarlarının daralmasına veya tıkanmasına bağlı olarak bir organ veya dokuya yetersiz kan gelmesi veya yerel kansızlık, kansızlanma.

Belli bir bölgede kan akımının azalması, ilgili bölgeyi besleyen damarların tıkanması veya daralması nedeniyle gelişen yerel anemi, bölgesel doku anemisi, işemi.
(İschemia, İşemi)
,
travma
travma: örselenme, örseleme
,
dejenerasyon
dejenerasyon: yozlaşma, bozunma
(Degeneration, Degenerasyon)
ve
inflamasyon
İnflamasyon: Tahriş, yaralanma veya infeksiyona karşı vücudun tepkisi
(İltihap, İltihaplanma, İnflammation, Yangı, İltahap)
gibi tüm
patolojik
patolojik: hastalığa ait
durumlar
AV düğüm
AtriyoVentriküler Düğüm: atrium ile ventrikül arasında elektriksel uyarının geçişini düzenleyen kalbin ileti sisteminin önemli bir parçası
(Atrioventriküler Düğüm, Atrioventriküler Nod, Atriyo-ventriküler Düğüm, Atriyo-ventriküler Nod, Atriyoventriküler Nod, A-v Düğüm, Av Düğüm, A-v Nod, Av Nod, Kulakçık-karıncık Düğümü)
hastalıklarına yol açabilirler.

Atriyoventriküler düğüm
AtriyoVentriküler Düğüm: atrium ile ventrikül arasında elektriksel uyarının geçişini düzenleyen kalbin ileti sisteminin önemli bir parçası
(Atrioventriküler Düğüm, Atrioventriküler Nod, Atriyo-ventriküler Düğüm, Atriyo-ventriküler Nod, Atriyoventriküler Nod, A-v Düğüm, Av Düğüm, A-v Nod, Av Nod, Kulakçık-karıncık Düğümü)
fonksiyon
fonksiyon: işlev
ları bozulunca da değişen derecelerde AV bloklar açığa çıkar. Yelpazenin bir ucunda birinci dereceden AV blok varken diğer ucunda ise AV tam blok vardır. Hafif dereceden AV bloklar
konservatif
konservatif: 1. koruyucu-kollayıcı 2. tutucu
olarak izlenirken ileri dereceden AV blokların tedavisi için kalıcı kalp pili gerekebilir.

https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-atriyoventrikuler-dugum-hastaliklari-61124.html
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar