Antihipertansif nedir?
Antihipertansif nedir?
Antihipertansif ilaçların sınıflandırılması:

I.
Diüretikler
Diüretikler: Antihipertansif etki mekanizmaları hala tam olarak bilinmeyen, uzun dönemde vazodilatör gibi davrandığı veya sempatolitik etki gösterdiği sanılan, idrar hacmini ve idrar atılımını artıran ilaçlar
(Diüretik)


II.
Adrenerjik sinir sistemi antagonistleri
Adrenerjik Sinir Sistemi Antagonistleri: Sempatik sinir sistemini etkileyerek, sempatolitik etki yaratan antihipertansif ilaçlar
(Adrenerjik Sistem Antagonistleri)


III. Renin-anjiyotensin sistemini etkileyen
antihipertansifler
Antihipertansif: (f) hipertansiyona karşı kullanılan ilaç
(Antihipertansifler, Antihypertensive, Antihypertensives)
:
A.
ACE inhibitörleri
ACE inhibitörleri: Anjiyotensin-1'in Anjiyotensin-2ye dönüşümünü katalizleyen ACE adlı enzimi inhibe ederek, güçlü bir vazokonstriktör olan Anjiyotensin-2 oluşumunu engelleyerek etki eden antihipertansif ilaçlar
(Acei, Ace İnhibitörü, Angiotensin Converting Enzyme İnhibitor, Angiotensin Converting Enzyme İnhibitors, Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörü, Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörleri)

B.
Anjiyotensin reseptör blokerleri
Anjiyotensin reseptör blokerleri: Anjiyotensin-1 reseptörlerini selektif olarak bloke eden, böylece Anjiyotensin-2 enziminin Anjiyotensin-1 reseptörleri üzerinden hipertansif etkilerini bloke eden, güçlü ve uzun etkili, nonpeptid, antihipertansif ilaç
(Angiotensin-2 Reseptör Antagonistleri, Angiotensin-2 Reseptör Blokeri, Angiotensin-2 Reseptör Blokerleri, Angiotensin Reseptör Antagonisti, Angiotensin Reseptör Antagonistleri, Angiotensin Reseptör Blokeri, Angiotensin Reseptör Blokerleri, Anjiyotensin-2 Reseptör Antagonistleri, Anjiyotensin-2 Reseptör Blokeri, Anjiyotensin-2 Reseptör Blokerleri, Anjiyotensin Reseptör Antagonisti, Anjiyotensin Reseptör Antagonistleri, Anjiyotensin Reseptör Blokeri, Sartan ailesi, Sartanlar)


IV. Damar düz kasında etkili
antihipertansifler
Antihipertansif: (f) hipertansiyona karşı kullanılan ilaç
(Antihipertansifler, Antihypertensive, Antihypertensives)
:
A.
Kalsiyum kanal blokerleri
Kalsiyum Kanal Blokerleri: Damar düz kası ve miyokard hücresine kalsiyum girişini azaltarak, sitozolik kalsiyum düzeyini düşüren, eksitasyon-kontraksiyon ikili ilişkisini bozan, sonuçta vazodilatasyon meydana getiren antihipertansif ilaç grubu
(KKB)

B.
Potasyum kanal açıcılar
Potasyum kanal açıcılar: Damar düz kas hücre membranında potasyum kanallarını açarak hücre içine potasyum girişini arttıran ve hiperpolarizasyon yapan, vazoditatasyon yaparak antihipertansif etki gösteren ilaçlar
(Potasyum kanal açıcı, Potasyum kanal açıcı antihipertansif, Potasyum kanal açıcı antihipertansifler)

C.
Doğrudan damar düz kas gevşeticileri
Doğrudan damar düz kas gevşeticileri: Doğrudan arteriyoler düz kas gevşemesi yaparak periferik damar direncini düşürmek suretiyle antihipertansif etki gösteren; sodyum nitroprussid, hidralazin ve dihidralazin'den oluşan bir grup ilaç


V. Yeni geliştirilmekte olan
antihipertansifler
Antihipertansif: (f) hipertansiyona karşı kullanılan ilaç
(Antihipertansifler, Antihypertensive, Antihypertensives)
:
A.
Nötral endopeptidaz peptid inhibitörleri
Nötral Endopeptidaz Peptid İnhibitörleri: sinorphan, thiorphan, omapatrilat ... gibi etken maddeleri içeren, yeni geliştirilmekte olan antihipertansif ilaç
(Nep İnhibitörü, Nep İnhibitörleri, Neutral Endopeptidase İnhibitörü, Neutral Endopeptidase İnhibitörleri, Nötral Endopeptidaz İnhibitörü, Nötral Endopeptidaz İnhibitörleri)
(
NEP inhibitörleri
Nötral Endopeptidaz Peptid İnhibitörleri: sinorphan, thiorphan, omapatrilat ... gibi etken maddeleri içeren, yeni geliştirilmekte olan antihipertansif ilaç
(Nep İnhibitörü, Nep İnhibitörleri, Neutral Endopeptidase İnhibitörü, Neutral Endopeptidase İnhibitörleri, Nötral Endopeptidaz İnhibitörü, Nötral Endopeptidaz İnhibitörleri)
)
B.
Endotelin-1 reseptör antagonistleri
Endotelin-1 Reseptör Antagonistleri: Bosentan, phosphoramidon gibi Endotelin-1 reseptörünü bloke eden antihipertansif ilaçlar
(Endotelin-1 Antagonistleri)

C.
Renin inhibitörleri
Renin İnhibitörleri: pepstatin, norstatin, difluorostatin, cylostatin gibi Renin inhibisyonu yoluyla antihipertansif etki gösteren ilaçlar
(Renin İnhibitörü)
ve diğerleri (serotonin antagonistleri, vasopressin antagonistleri, adrenomedullin ve adenosin)
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
İlginizi çekebilecek diğer konular:
Sayın ziyaretçimiz;
Sözlükte yer alan bilgiler, resimler ve videolar, sağlık personeli olmayan kişiler için rahatsız edici olabilir. Bu bölüm, site geneli için de geçerli olduğu gibi, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının eğitimi amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgilerin bir kısmının ya da tamamının uygulanmasından, kullanılmasından, görüntülenmesinden doğacak maddi ve manevi zararlardan site yönetimi ve içeriği sağlayan üyeler sorumlu tutulamaz.