logo
Anjiyotensin reseptör blokerleri nedir?
Anjiyotensin-1 reseptörlerini selektif olarak bloke eden, böylece Anjiyotensin-2 enziminin Anjiyotensin-1 reseptörleri üzerinden hipertansif etkilerini bloke eden, güçlü ve uzun etkili, nonpeptid,
antihipertansif
Antihipertansif: (f) hipertansiyona karşı kullanılan ilaç
(Antihipertansifler, Antihypertensive, Antihypertensives)
ilaç
ADMiN
ADMiN
Losartan
losartan: Anjiyotensin Reseptör Blokerleri grubundan bir antihipertansif ilaç
(lozartan)
,
valsartan
valsartan: Anjiyotensin Reseptör Blokerleri grubundan bir antihipertansif ilaç
,
candesartan
candesartan: Anjiyotensin Reseptör Blokerleri grubundan bir antihipertansif ilaç
(kandesartan)
,
eprosartan
eprosartan: Anjiyotensin Reseptör Blokerleri grubundan bir antihipertansif ilaç
,
irbesartan
irbesartan: Anjiyotensin Reseptör Blokerleri grubundan bir antihipertansif ilaç
,
olmesartan
Olmesartan: Anjiyotensin Reseptör Blokerleri grubundan bir antihipertansif ilaç
,
tasosartan
tasosartan: Anjiyotensin Reseptör Blokerleri grubundan bir antihipertansif ilaç
,
telmisartan
telmisartan: Anjiyotensin Reseptör Blokerleri grubundan bir antihipertansif ilaç
'dan oluşan ve
sartan ailesi
Anjiyotensin reseptör blokerleri: Anjiyotensin-1 reseptörlerini selektif olarak bloke eden, böylece Anjiyotensin-2 enziminin Anjiyotensin-1 reseptörleri üzerinden hipertansif etkilerini bloke eden, güçlü ve uzun etkili, nonpeptid, antihipertansif ilaç
(Angiotensin-2 Reseptör Antagonistleri, Angiotensin-2 Reseptör Blokeri, Angiotensin-2 Reseptör Blokerleri, Angiotensin Reseptör Antagonisti, Angiotensin Reseptör Antagonistleri, Angiotensin Reseptör Blokeri, Angiotensin Reseptör Blokerleri, Anjiyotensin-2 Reseptör Antagonistleri, Anjiyotensin-2 Reseptör Blokeri, Anjiyotensin-2 Reseptör Blokerleri, Anjiyotensin Reseptör Antagonisti, Anjiyotensin Reseptör Antagonistleri, Anjiyotensin Reseptör Blokeri, Sartan ailesi, Sartanlar)
veya
sartanlar
Anjiyotensin reseptör blokerleri: Anjiyotensin-1 reseptörlerini selektif olarak bloke eden, böylece Anjiyotensin-2 enziminin Anjiyotensin-1 reseptörleri üzerinden hipertansif etkilerini bloke eden, güçlü ve uzun etkili, nonpeptid, antihipertansif ilaç
(Angiotensin-2 Reseptör Antagonistleri, Angiotensin-2 Reseptör Blokeri, Angiotensin-2 Reseptör Blokerleri, Angiotensin Reseptör Antagonisti, Angiotensin Reseptör Antagonistleri, Angiotensin Reseptör Blokeri, Angiotensin Reseptör Blokerleri, Anjiyotensin-2 Reseptör Antagonistleri, Anjiyotensin-2 Reseptör Blokeri, Anjiyotensin-2 Reseptör Blokerleri, Anjiyotensin Reseptör Antagonisti, Anjiyotensin Reseptör Antagonistleri, Anjiyotensin Reseptör Blokeri, Sartan ailesi, Sartanlar)
olarak da anılan bu ilaçlar etkilerini,
ekstrensek
ekstrensek: dışsal, intrensek karşıtı, dış kaynaklı, vücudun veya organın kendi yapısı dışından gelen, dışardan doğan, dışardan kaynaklanan,
(Ekstrinsik, Extrinsic, Extrensec, Extrensek, Extrensik, Extrinsik)
Anjiyotensin-2 dışında,
intrensek
intrensek: İç kaynaklı, vücudun veya organın kendi yapısından gelen, kendi içinde doğan, içsel, ekstrensek karşıtı
(İntrinsic, İntrinsik)
Anjiyotensin-2'nin de etkilerini bloke ederek gösterirler.
ADMiN
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar