Anaerob nedir?
Anaerob nedir?
Anaerob
anaerob: tam veya kismi oksijensiz ortamda yaşayabilen, gelişme ve üremesini sürdürebilen mikroorganizma.

(Anaerobe, Anaeroblar, Anaerop, Anaeroplar)
mikroorganizma
mikroorganizma: Bakteri, fungi, protozoa ve mikroskobik algleri içeren, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan yaşayan canlılar.

Virüsler de bu gruba dahil edilmiştir.
lar atmosferik oksijen
konsantrasyon
konsantrasyon: yoğunlaşma, yoğunlaştırma
unda (%21) gelişemez.  Obligat
anaerob
anaerob: tam veya kismi oksijensiz ortamda yaşayabilen, gelişme ve üremesini sürdürebilen mikroorganizma.

(Anaerobe, Anaeroblar, Anaerop, Anaeroplar)
lar karbondioksit inkübatöründe dahi gelişemezler.
Tetanos
tetanos: kazıklı humma
bakterisi (
Clostridium tetani
Clostridium Tetani: Tetanoz etkeni olan bakteri
(Klostridium Tetani, Klostridyum Tetani)
)
anaerob
anaerob: tam veya kismi oksijensiz ortamda yaşayabilen, gelişme ve üremesini sürdürebilen mikroorganizma.

(Anaerobe, Anaeroblar, Anaerop, Anaeroplar)
bir
organizma
organizma: canlı
dır. Bu bakterilerin geliştirilmesi için özel sistemler gerekir.

Ayrıca bakınız ;
aerob
aerob: havacıl; ancak oksijenli ortamda yaşayabilen organizma
(Havacıl)
,
mikroaerofil
Mikroaerofil: normal atmosferik oksijen varlığında (%21) gelişemeyen ancak, gelişmesi için az miktarda (%5 kadar) oksijene gerek duyan mikroorganizma
(Mikroaerofiller)
,
aerotolerant
Aerotoleran: Aslen anaerob olup, solunumunda atmosferde bulunan konsantrasyonda (%21) oksijen varlığına dayanabilen ve bu ortamda zayıf da olsa gelişebilen mikroorganizmalar.
(Aerotoleranlar, Aerotolerant, Aerotolerantlar)
,
fakültatif anaerob
Fakültatif Anaerob: Hem oksijenli hem de oksijensiz ortamda solunum yaparak gelişebilen
,
fakültatif aerob
fakültatif aerob: oksijensiz ortamda yaşamasına rağmen, üreyebilmesi için oksijenli ortama ihtiyaç gösteren mikroorganizma.
(Facultative Aerobe, Fakültatif Aerop)
.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Yanlış yazım örnekleri:
Benzer terimler:
İlginizi çekebilecek diğer konular:
Sayın ziyaretçimiz;
Sözlükte yer alan bilgiler, resimler ve videolar, sağlık personeli olmayan kişiler için rahatsız edici olabilir. Bu bölüm, site geneli için de geçerli olduğu gibi, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının eğitimi amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki bilgilerin bir kısmının ya da tamamının uygulanmasından, kullanılmasından, görüntülenmesinden doğacak maddi ve manevi zararlardan site yönetimi ve içeriği sağlayan üyeler sorumlu tutulamaz.