logo
Anaerob nedir?
Anaerob
anaerob: tam veya kismi oksijensiz ortamda yaşayabilen, gelişme ve üremesini sürdürebilen mikroorganizma.

(Anaerobe, Anaeroblar, Anaerop, Anaeroplar)
mikroorganizma
mikroorganizma: Bakteri, fungi, protozoa ve mikroskobik algleri içeren, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan yaşayan canlılar.

Virüsler de bu gruba dahil edilmiştir.
lar atmosferik oksijen
konsantrasyon
konsantrasyon: yoğunlaşma, yoğunlaştırma
unda (%21) gelişemez.  Obligat
anaerob
anaerob: tam veya kismi oksijensiz ortamda yaşayabilen, gelişme ve üremesini sürdürebilen mikroorganizma.

(Anaerobe, Anaeroblar, Anaerop, Anaeroplar)
lar karbondioksit inkübatöründe dahi gelişemezler.
Tetanos
tetanos: kazıklı humma
bakterisi (
Clostridium tetani
Clostridium Tetani: Tetanoz etkeni olan bakteri
(Klostridium Tetani, Klostridyum Tetani)
)
anaerob
anaerob: tam veya kismi oksijensiz ortamda yaşayabilen, gelişme ve üremesini sürdürebilen mikroorganizma.

(Anaerobe, Anaeroblar, Anaerop, Anaeroplar)
bir
organizma
organizma: canlı
dır. Bu bakterilerin geliştirilmesi için özel sistemler gerekir.

Ayrıca bakınız ;
aerob
aerob: havacıl; ancak oksijenli ortamda yaşayabilen organizma
(Havacıl)
,
mikroaerofil
Mikroaerofil: normal atmosferik oksijen varlığında (%21) gelişemeyen ancak, gelişmesi için az miktarda (%5 kadar) oksijene gerek duyan mikroorganizma
(Mikroaerofiller)
,
aerotolerant
Aerotoleran: Aslen anaerob olup, solunumunda atmosferde bulunan konsantrasyonda (%21) oksijen varlığına dayanabilen ve bu ortamda zayıf da olsa gelişebilen mikroorganizmalar.
(Aerotoleranlar, Aerotolerant, Aerotolerantlar)
,
fakültatif anaerob
Fakültatif Anaerob: Hem oksijenli hem de oksijensiz ortamda solunum yaparak gelişebilen
,
fakültatif aerob
fakültatif aerob: oksijensiz ortamda yaşamasına rağmen, üreyebilmesi için oksijenli ortama ihtiyaç gösteren mikroorganizma.
(Facultative Aerobe, Fakültatif Aerop)
.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Yanlış yazım örnekleri:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar