logo
Amlodipine nedir?
Amlodipin
Amlodipine: 3. kuşak Dihidropiridinler grubundan antihipertansif bir ilaç
(Amlodipin)
içeren ilaçlar:
Amlodis 10 mg 20 Tablet
Amlodis 5 mg 20 Tablet
Amlohex 10 mg 20 Tablet
Amlohex 5 mg 20 Tablet
Amlokard 10 mg 30 Tablet
Amlokard 10 mg 90 Tablet
Amlokard 5 mg 30 Tablet
Amlokard 5 mg 90 Tablet
Amlovas 10 mg 20 Tablet
Amlovas 10 mg 30 Tablet
Amlovas 10 mg 90 Tablet
Amlovas 5 mg 20 Tablet
Amlovas 5 mg 30 Tablet
Amlovas 5 mg 90 Tablet
As-Amlo 10 mg 30 Tablet
As-Amlo 5 mg 30 Tablet
Dilopin 10 mg 20 Tablet
Dilopin 10 mg 30 Tablet
Dilopin 5 mg 20 Tablet
Dilopin 5 mg 30 Tablet
Fixodip 10 mg 30 Efervesan Tablet
Fixodip 5 mg 10 Efervesan Tablet
Fixodip 5 mg 20 Efervesan Tablet
Fixodip 5 mg 30 Tablet
Monovas 10 mg 30 Tablet
Monovas 10 mg 90 Tablet
Monovas 5 mg 30 Tablet
Monovas 5 mg 90 Tablet
Nipidol 10 mg 20 Tablet
Nipidol 10 mg 30 Tablet
Nipidol 10 mg 90 Tablet
Nipidol 5 mg 20 Tablet
Nipidol 5 mg 30 Tablet
Nipidol 5 mg 90 Tablet
Norday 10 mg 30 Tablet
Norlopin 10 mg 30 Tablet
Norlopin 10 mg 90 Tablet
Norlopin 5 mg 20 Tablet
Norlopin 5 mg 90 Tablet
Normopres 10 mg 30 Tablet
Normopres 5 mg 30 Tablet
Norvadin 10 mg 20 Tablet
Norvadin 10 mg 30 Tablet
Norvadin 5 mg 20 Tablet
Norvadin 5 mg 30 Tablet
Norvasc 10 mg 30 Tablet
Norvasc 10 mg 90 Tablet
Norvasc 5 mg 30 Tablet
Norvasc 5 mg 90 Tablet
Penvasc 10 mg 30 Tablet
Penvasc 10 mg 90 Tablet
Penvasc 5 mg 30 Tablet
Vasocard 10 mg 20 Tablet
Vasocard 10 mg 30 Tablet
Vasocard 10 mg 90 Tablet
Vasocard 5 mg 20 Tablet
Vasocard 5 mg 30 Tablet
Vasocard 5 mg 90 Tablet
Vasonorm 10 mg 20 Tablet
Vasonorm 10 mg 30 Tablet
Vasonorm 5 mg 20 Tablet
Vasonorm 5 mg 30 Tablet
Vazkor 10 mg 20 Tablet
Vazkor 10 mg 30 Tablet
Vazkor 10 mg 90 Tablet
Vazkor 5 mg 20 Tablet
Vazkor 5 mg 30 Tablet
Vazkor 5 mg 90 Tablet
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar