logo
Amfizem nedir?
ADMiN
ADMiN
ADMiN
Amfizem tipleri:
1)
Sentriasiner amfizem
sentriasiner amfizem: Akciğer üst loblarını tutan, SİGARA içimi ve kömür işçisi pnomokonyozu ile birlikte olan, klinikte en sık görülen amfizem tipi
(Centriacinar Emphysema, Centrilobular Emphysema, Sentrilobüler Amfizem, Santrasiner Amfizem, Sentrasiner Amfizem)
(
Sentrilobüler amfizem
sentriasiner amfizem: Akciğer üst loblarını tutan, SİGARA içimi ve kömür işçisi pnomokonyozu ile birlikte olan, klinikte en sık görülen amfizem tipi
(Centriacinar Emphysema, Centrilobular Emphysema, Sentrilobüler Amfizem, Santrasiner Amfizem, Sentrasiner Amfizem)
)
2)
Panasiner amfizem
Panasiner amfizem: Terminal bronşiyol, respiratuvar bronşiyolleri içine alan alveollere kadar yayılan, diğer amfizem tiplerine göre ALFA-1-ANTİTRİPSİN eksikliği ile birlikteliği en belirgin olan amfizem tipi
(Panlobüler Amfizem)
(
Panlobüler amfizem
Panasiner amfizem: Terminal bronşiyol, respiratuvar bronşiyolleri içine alan alveollere kadar yayılan, diğer amfizem tiplerine göre ALFA-1-ANTİTRİPSİN eksikliği ile birlikteliği en belirgin olan amfizem tipi
(Panlobüler Amfizem)
)
3)
Distal asiner amfizem
paraseptal amfizem: Gençlerde spontan pnömotoraksın en sık nedeni olan amfizem tipi
(Distal asiner amfizem)
(
Paraseptal amfizem
paraseptal amfizem: Gençlerde spontan pnömotoraksın en sık nedeni olan amfizem tipi
(Distal asiner amfizem)
)
4)
İrregüler amfizem
irregüler amfizem: Asinüslerin irregüler olarak tutulduğu, her zaman SKARlar ile ilişkili, EN SIK görülen amfizem tipidir.
(Düzensiz Amfizem)
(Düzensiz amfizem)
ADMiN
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Yanlış yazım örnekleri:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar