logo
Ametropik ambliyopi nedir?
iki taraflı kırılma kusuru hipermetroplarda 5.00 diyoptri, miyoplarda 10.00 diyoptrinin üzerinde olduğunda her iki gözde de gelişen ambliyopi.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar