logo
Alzheimer Hastalığı nedir?
Yaşlılarda görülen
demans
demans: bunama
ın en sık nedeni olan, beynin
atrofik
atrofik: körelmiş, atrofiye uğramış
olduğu,
progresif
Progresif: ilerleyici
(progressive)
yakın
hafıza
hafıza: bellek
ve
kognitif
kognitif: bilişsel
fonksiyon kaybı ile karakterize hastalık
ADMiN
Yaşlılarda izlenen en sık
demans
demans: bunama
nedenidir (%80). Çoğunlukla 50 yaş üstünde görülür. Down sendromunda 40 yaş altında bu hastalık tablosu izlenir.
ADMiN
Klinikte
Alzheimer hastalığı
Alzheimer Hastalığı: Yaşlılarda görülen demansın en sık nedeni olan, beynin atrofik olduğu, progresif yakın hafıza ve kognitif fonksiyon kaybı ile karakterize hastalık
(Alzheimer)
,
progresif
Progresif: ilerleyici
(progressive)
yakın hafıza ve kognitive fonksiyon kaybı ile karakterizedir.
Kognitif
kognitif: bilişsel
bozukluklar 5-15 yıl içinde sürekli artar, sonuçta tam bir dizoryantasyon ve konuşma ve diğer yüksek kortikal yeteneklerde kayıp izlenir, ölüm sıklıkla
bronkopnömoni
Bronkopnömoni: Bronş ve akciğer dokusunun iltihabı
(bronkopneumonia)
ya da diğer
infeksiyon
Enfeksiyon: Mikroorganizmaların varlığına karşı ortaya çıkan inflamatuar yanıt ya da steril konak dokusunda mikroorganizmaların invazyonunu gösteren durum.
(İnfection, İnfeksiyon)
lar nedeniyledir. Subdural
hematom
hematom: kan toplağı
gelişimi için
predispozan
predispozan: yatkınlaştıran, eğilimli kılan
dır.

Alzheimer hastalığı
Alzheimer Hastalığı: Yaşlılarda görülen demansın en sık nedeni olan, beynin atrofik olduğu, progresif yakın hafıza ve kognitif fonksiyon kaybı ile karakterize hastalık
(Alzheimer)
sinsi başlangıçlı bir hastalıktır.
Genellikle ilk dikkat çeken bulgu unutkanlıktır.
Yakın bellek kaybı,
agnozi
Agnozi: Duyu organlarında bir bozukluk olmamasına karşın kavrama yetisinin bozulması, nesneleri ve simgeleri kavramada baş gösteren yetisizlik, bilmeme, tanıyamama
(Agnosia)
,
afazi
afazi: konuşamama
(Aphasia)
,
apraksi
Apraksi: Normal kas gücü ve koordinasyonu olmasına rağmen amaçlı hareketlerin yapılamaması
(Apraxia)
, disoryantasyon, hesaplama becerisinde azalma, problem çözme yeteneğinde azalma,
depresyon
depresyon: çökkünlük, çöküntü; sürekli bir üzüntü ve ilgi kaybına neden olan bir duygu durum bozukluğu
(Çökkünlük, Çöküntü, Klinik Depresyon, Major Depresyon, Majör Depresif Bozukluk)
, psikotik semptomlar (
halüsinasyon
Halüsinasyon: Şizofreninin pozitif belirtileri arasında yer alan; gerçekte olmayan şeyleri görmek, sesler duymak, garip kokular duymak, ağızda tuhaf tat hissi ve bedenine dokunan olmasa da temas hissi,... gibi beyin tarafından yaratılan gerçek dışı duyular.
(Varsanı)
, paranoya) gibi bulgular gözlenir.
ADMiN
Alzheimer
Alzheimer Hastalığı: Yaşlılarda görülen demansın en sık nedeni olan, beynin atrofik olduğu, progresif yakın hafıza ve kognitif fonksiyon kaybı ile karakterize hastalık
(Alzheimer)
da mikroskopik bulgular:
1- Daha çok hipokampus da
nöronlar
Nöron: Sinir hücresi, sinir sisteminin temel fonksiyonel birimi
(Neuron, Neurons, Nöronlar)
ın
sitoplazma
sitoplazma: göze sıvısı
sında
eozinofilik
Eozinofilik: Eozin adlı asidik boyayı tutan
-yuvarlak
Hirano cisimcikleri
Hirano cisimcikleri: Alzheimer hastalığında görülen, proksimal dendritlerde eozinofilik inklüzyonlardır.
(Hirano Bodies, Hirano Body, Hirano Cisimciği, Hirano Cisimleri)
.
2- Mum alevi şeklinde
nörofibriler yumaklar
Nörofibriler Yumaklar: Alzheimer hastalığında görülen, gümüş yöntemleri ile kuvvetli boyanan, hematoksilen eozin ile soluk ve bazofilik boyanan, nöron sitoplazmasında bulunan, mikrotübül ilişkili protein ve nörofilamentlerdir.
(Neurofibriler Yumaklar, Nörofibriler Tangle, Nörofibriler Yumak)

3-
Senil plaklar
Senil Plaklar: Yaşlılığa bağlı plaklar anlamını taşıyan, Alzheimer hastalığında görülen, akson sonlanmalarının oluşturduğu, amiloidin toksik etkisi ile ölen astrosit ve nöron kümeleri
(Senil Plak)
(amiloidin toksik etkisi ile ölen astrosit ve
nöron
Nöron: Sinir hücresi, sinir sisteminin temel fonksiyonel birimi
(Neuron, Neurons, Nöronlar)
kümeleri)
4- Amiloid anjiopatisi ( serebral damar duvarlarında Beta2 amiloid protein birikir )
5-
Granülovakuoler dejenerasyon
Granülovakuoler Dejenerasyon: Alzheimer hastalığında görülen, her biri arjirofilik bir granül içeren sitoplazmik nöron içi vakuoller
(Granulovakuoler Degenerasyon, Granulovakuoler Dejenerasyon, Granülovakuoler Degenerasyon)
(
nöronlar
Nöron: Sinir hücresi, sinir sisteminin temel fonksiyonel birimi
(Neuron, Neurons, Nöronlar)
da vakuolizasyon ve
nekroz
nekroz: bir veya daha fazla sayıda hücrenin, dokunun ya da organın geri dönüşemez şekilde hasar görmesi sonucu görülen patolojik ölüm
(Ölü Doku)
)
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar