logo
Alkilleyici Ajan nedir?
Özellikle büyüme hızı yüksek dokularda hücre bölünmesini DNA üzerindeki alkilleyici etkisine bağlı olarak kesintiye uğratan bir antikanser ilaç grubu; nükleik asitlerle alkil bağları yaparak etki gösterirler. Hücrelerde oluşturdukları yapısal bozukluklar radyoaktif ışınlar ve X-ışınları uygulanan hücrelerdekine benzediğinden, radyomimetik ilaçlar olarak da adlandırılırlar.

Başlıca alt grupları şunlardır:
- Azotlu hardallar (
mekloretamin
mekloretamin: Azotlu hardallar grubundan bir alkilleyici ajan
,
siklofosfamid
siklofosfamid: Azotlu hardallar grubundan bir alkilleyici ajan
,
klorambusil
klorambusil: Azotlu hardallar grubundan bir alkilleyici ajan
,
melfalan
Melfalan: Multipl miyeloma, polistemia vera'da ve yumurtalık kanserlerinin tedavisinde kullanılan alkilleyici ajan, antineoplastik etkili, mekloretaminin fenilalanin türevi bir ilaç.
(Alkeran, Melphalan, Sarcolysin, Sarkolizin)
);
- Nitrozüreler (
tiyotepa
tiyotepa: Nitrozüreler grubundan bir alkilleyici ajan
(Thiotepa, Tiotepa)
,
busulfan
busulfan: Nitrozüreler grubundan bir alkilleyici ajan
,
karmustin
karmustin: Nitrozüreler grubundan bir alkilleyici ajan
,
lomustin
Lomustin: Beyin tümörlerinin tedavisi için bulunmuş, Hodgkin lenfoma ve Non-hodgkin lenfomalar, kolon kanseri, akciğer kanseri, melanom tedavisinde kullanılan, nitrozüreler grubundan bir alkilleyici ajan
(Ccnu, Ceenu, Lomustine, Lamustine, Lomistin)
,
streptozotosin
streptozotosin: Nitrozüreler grubundan bir alkilleyici ajan
);
- Non-klasik alkilleyici ilaçlar (
prokarbazin
prokarbazin: Non-klasik alkilleyici ilaçlar grubundan bir antineoplastik
,
dakarbazin
dakarbazin: Non-klasik alkilleyici ilaçlar grubundan bir antineoplastik
ve
altretamin
altretamin: Non-klasik alkilleyici ilaçlar grubundan bir antineoplastik
)
- Platin bileşikleri (
sisplatin
sisplatin: Platin bileşikleri grubundan bir alkilleyici ajan
,
karboplatin
karboplatin: Platin bileşikleri grubundan bir alkilleyici ajan
).
EnSuper
EnSuper
EnSuper
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar