logo
Alfa 1 Antitripsin nedir?
Plazma
plazma: Kanın, sıvı halde bulunan hücreler arası maddesi.
Kanın şekilli elemanlarından arındırılmış fakat fibrinojen bulunduran sıvı kısmı.
(Kan Plazması)
da yüksek
konsantrasyon
konsantrasyon: yoğunlaşma, yoğunlaştırma
da bulunmakta (1.5-3.5 gr/l) ve dokuyu
enflamasyon
enflamasyon: yangı
a neden olan
hücre
hücre: Gözle görülemeyecek kadar küçük, yarı geçirgen bir zar ile çevrili sitoplazma kitlesinden oluşan, sitoplazma içinde çeşitli hayati olayları yürüten çekirdek, endoplazmik retikulum, mitokondri gibi organeller bulunan en küçük canlı yapı.
(Cell, Göze)
lerden gelen enzimlerden korumaktadır (özellikle elastaz). Yapısında herhangi bir
mutasyon
mutasyon: Genomik DNA dizilerinde kendiliğinden ya da ışın, kimyasal maddeler gibi etkenler nedeniyle meydana gelen herhangi bir değişiklik; soy değişim
(Soy Değişim)
olduğunda, polimerizasyon olur ve karaciğerde toplanır.
AAT
Alfa 1 Antitripsin: Plazmada yüksek konsantrasyonda bulunan, dokuyu enflamasyona neden olan hücrelerden gelen enzimlerden koruyan, bir proteaz inhibitörüdür.
(A1at, Aat, Alpha-1-antitrypsin)
'de
genetik
genetik: 1. kalıtım bilimi
2. kalıtsal
bir eksiklik,
enflamasyon
enflamasyon: yangı
sırasında engellenemeyen doku yıkımına neden olur. Bu da
akciğer
Akciğer: Göğüs boşluğunda yüreğin sağ ve solunda az çok piramit şeklinde olan solunum organlarıdır
(Lung, Pleumon, Pulmonarius, Pulmonis)
de
amfizem
Amfizem: Alveollerin gerilip genişlemesi neticesinde bu hava keseciklerini birbirinden ayıran ince duvarların yırtılması ve buna bağlı olarak da akciğerlerin esnekliğini kaybetmesiyle oluşan ve solunum yetmezliğine yol açan yaygın bir kronik akciğer rahatsızlığıdır.
(Emphysema, Amfizen, Anfizem)
ve dolaylı olarak karaciğer sirozuna (bazı ciddi vakalarda) neden olur.
ADMiN
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
İlginizi çekebilecek diğer konular:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar