logo
Akut Tümör Lizis Sendromu nedir?
Tümör lizis sendromu
Akut Tümör Lizis Sendromu: (onk) radyoterapi veya kemoterapi sonrası tümörün hızla küçülmesi veya kaybolmasına bağlı gelişen ve yatış gerektiren bir sendrom
(Acute Tumor Lysis Syndrome, ATLS, TLS, Tumor Lysis Syndrome, Tümör Lizis Sendromu)
(
TLS
Akut Tümör Lizis Sendromu: (onk) radyoterapi veya kemoterapi sonrası tümörün hızla küçülmesi veya kaybolmasına bağlı gelişen ve yatış gerektiren bir sendrom
(Acute Tumor Lysis Syndrome, ATLS, TLS, Tumor Lysis Syndrome, Tümör Lizis Sendromu)
) kanser tedavisinin çok ciddi ve bazen yaşamı tehdit eden bir
komplikasyon
komplikasyon: karışıntı, fesat
udur. Nadiren tedavi öncesi
spontan
Spontan: kendiliğinden
(spontaneously, automatically, spontane)
olarak ta gözlenebilir. Genellikle tümör yükü fazla olan hastalarda
malign
malign: kötücül, kötü huylu
hücrelerin hızlı yıkımı sonucu hücre içi metabolitlerin hücre dışına çıkmasına bağlı olarak ortaya çıkar.
Hiperürisemi
Hiperürisemi: Kanda ürik asit yüksekliği
(Hiperurisemi)
,
hiperkalemi
hiperkalemi: potasyum yüksekliği
,
hiperfosfatemi
Hiperfosfatemi: Kanda fosfat düzeyinin yüksekliği
,
hipokalsemi
hipokalsemi: kanda kalsiyum miktarının azalmış olması hali.

(Bkz. Hipokalsemi belirtilerinden Chvostek belirtisi, Trousseau belirtisi)
(Hypocalcemia)
ve
akut böbrek yetmezliği
Akut Böbrek Yetmezliği: Böbrek fonksiyonlarının aniden bozulması
(ABY, Akut Böbrek Yetersizliği)
ile seyreder.
TLS
Akut Tümör Lizis Sendromu: (onk) radyoterapi veya kemoterapi sonrası tümörün hızla küçülmesi veya kaybolmasına bağlı gelişen ve yatış gerektiren bir sendrom
(Acute Tumor Lysis Syndrome, ATLS, TLS, Tumor Lysis Syndrome, Tümör Lizis Sendromu)
'da
hidrasyon
Hidrasyon: Tedavi amacıyla su verilmesi, sıvı desteği
Bir maddenin suyla birleştiği bir kimyasal reaksiyon.
(Hidratasyon, Hydration)
, allopurinol veya
rekombinant ürat oksidaz
Rekombinant Ürat Oksidaz: Tümör Lizis Sendromu ve hiperürisemi tedavisinde kullanılan ürat oksidaz enziminin rekombinant formu

(Rasburicase, Rasbürikaz)
(
rasburicase
Rekombinant Ürat Oksidaz: Tümör Lizis Sendromu ve hiperürisemi tedavisinde kullanılan ürat oksidaz enziminin rekombinant formu

(Rasburicase, Rasbürikaz)
) tedavisi, elektrolit
anomali
anomali: sapaklık
lerinin tedavisi ve gerekirse
hemodiyaliz
Hemodiyaliz: kan süzdürüm
uygulanması tedavinin ana prensiplerini oluşturmaktadır. Tedavide
idrar alkalinizasyonu
İdrar Alkalinizasyonu: irdarın alkali hale getirilmesi
nun yeri tartışmalıdır.
EnSuper
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar