logo
Akut Romatizmal Ateş nedir?
A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler, santral sinir sistemi, deri ve derialtı dokuları tutan sistemik inflamatuar bir hastalık
EnSuper
ARA
Akut Romatizmal Ateş: A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu akut faringeal infeksiyona gecikmiş bir tepki sonucu gelişen; kalp, eklemler, santral sinir sistemi, deri ve derialtı dokuları tutan sistemik inflamatuar bir hastalık
(Acute Rheumatic Fever, Aer, Akut Eklem Romatizması, Ara)
tanısı için 2 major ya da 1 major + 2 minör kriter yeterlidir.

MAJÖR Kriterler
1.
Poliartrit
Poliartrit: Birden fazla eklem iltihabı

2.
Sydenham koresi
Sydenham Koresi: Yüz ve ekstremitelerin istemsiz hareketleri, kas güçsüzlüğü, konuşmanın ve dengenin bozulması ile karakterize, genellikle ARA sekeli olarak görülen bir hastalık
(Syndenham Chorea, Syndenham Korea)

3.
Kardit
kardit: yürek yangısı

4.
Subkutan nodüller
Subkutan Nodüller: ARAda nadiren görülen (%1’den az) ve görüldükleri zaman genellikle ağır kardit ile birliktelik gösteren; diz, el bileği, dirsek eklemlerinde ekstansör yüzeylerinde bulunan; ağrısız, hareketli, yaklaşık 0,5-2 cm boyutlarında, sert nodüller.

5.
Eritema marginatum
Eritema Marginatum: Akut Romatizmal Ateş hastalığında görülen, eritematöz, kaşıntısız, ortası soluk, yuvarlak veya serpijinöz kenarları olan deriden hafif kabarık kızarıklıklar


MİNÖR Kriterler
1.
Artralji
Artralji: Eklem ağrısı

2.
EKG
Elektrokardiyografi: Kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektriksel aktiviteyi milimetrik kağıt üzerine yazdırma temeline dayanan bir muayene yöntemi
(Ecg, Ekg, Electrocardiography)
de PR intervalinde uzama
3. Ateş
4. Artmış
ESR
Eritrosit Sedimentasyon Hızı: kanın şekilli elemanlarının çökme hızı, vücutta anormal bir durumu (inflamasyon, yangı, iltihap gibi) gösteren bir tarama testi
(Erytrocyte Sedimentation Rate, Esh, Esr, Sedim, Sedimentasyon, Sedimentasyon Hızı, Eritrosit Sedimantasyon Hızı, Sedimantasyon, Sedimantasyon Hızı)
/
CRP
C-Reaktif Protein: iltihabi reaksiyonlar sırasında kanda miktarı artan ve karaciğer ile yağ hücreleri tarafından üretilen akut faz reaktanı
(CRP)


JONES kriterleri
Jones Kriterleri: ARA tanısı için kullanılan ve ilk kez Duckett JONES tarafından tanımlanan kriterler
(ARAda Jones Kriteri, ARAnın Jones Kriteri, Jones Kriteri)
için hatırlatıcı:
ADMiN
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
İlginizi çekebilecek diğer konular:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar