logo
Akut İnterstisyel Nefrit nedir?
ADMiN
Birçok ilaç
akut interstisyel nefrit
akut interstisyel nefrit: glomerül filtrasyon hızında akut olarak azalmaya neden olan ve böbrek interstisyumunda inflamatuar infiltratlarla seyreden interstisyel nefrit
(Acute İnterstitial Nephritis, Akut Tübülo-intersitisyel Nefrit, Akut Tübülointersitisyel Nefrit, Akut Tübülo-interstisyel Nefrit, Akut Tübülointerstisyel Nefrit)
yapabilir.
NSAİİ
NonSteroidal Antiİnflammatory Drug: Steroid yapıda olmayan antiinflamatuar, ağrı kesici ilaç
(Non-steroidal Anti-inflammatory Drug, Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug, Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs, Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs, Non-steroid Anti-inflamatuar İlaç, Non-steroid Antiinflamatuar İlaç, Nonsteroid Anti-inflamatuar İlaç, Nonsteroid Antiinflamatuar İlaç, Non-steroid Anti-inflamatuar İlaçlar, Non-steroid Antiinflamatuar İlaçlar, Nonsteroid Anti-inflamatuar İlaçlar, Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçlar, Non-steroid Antiinflamatuarlar, Non-steroid Anti-inflamatuarlar, Nonsteroid Antiinflamatuarlar, Non-steroid Antiinflamatuvarlar, Non-steroid Anti-inflamatuvarlar, Nonsteroid Antiinflamatuvarlar, NSAİ, NSAİD, NSAİDS, NSAİİ)
, penisilinler, sefalosporinler, rifampin, kinolonlar,
diüretik
Diüretikler: Antihipertansif etki mekanizmaları hala tam olarak bilinmeyen, uzun dönemde vazodilatör gibi davrandığı veya sempatolitik etki gösterdiği sanılan, idrar hacmini ve idrar atılımını artıran ilaçlar
(Diüretik)
ler, simetidin, allopurinol, proton pompa inhibitörleri, indinavir ve 5aminosalisilatlar en sık
akut interstisyel nefrit
akut interstisyel nefrit: glomerül filtrasyon hızında akut olarak azalmaya neden olan ve böbrek interstisyumunda inflamatuar infiltratlarla seyreden interstisyel nefrit
(Acute İnterstitial Nephritis, Akut Tübülo-intersitisyel Nefrit, Akut Tübülointersitisyel Nefrit, Akut Tübülo-interstisyel Nefrit, Akut Tübülointerstisyel Nefrit)
nedenidir.
ADMiN
ADMiN
ADMiN
Serum
serum: Vücut dışına alınan kanda, hücreler ile fibrinojenin fibrin haline dönüşüp hücrelerle birlikte ayrılmasından sonra geriye kalan renksiz sıvı.
(Kan Serumu)
kreatinin yüksek, idrarda
lökositler
lökosit: Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan, kanın şekilli elemanlarından bir hücre grubu
(Akyuvar, Akyuvarlar, Beyaz Kan Hücreleri, Beyaz Kan Hücresi, Beyaz Küre, Beyaz Küreler, Lökositler, Wbc)
,
lökosit
lökosit: Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan, kanın şekilli elemanlarından bir hücre grubu
(Akyuvar, Akyuvarlar, Beyaz Kan Hücreleri, Beyaz Kan Hücresi, Beyaz Küre, Beyaz Küreler, Lökositler, Wbc)
silindirleri bazen eozinofilüri görüldüğünde
akut interstisyel nefrit
akut interstisyel nefrit: glomerül filtrasyon hızında akut olarak azalmaya neden olan ve böbrek interstisyumunda inflamatuar infiltratlarla seyreden interstisyel nefrit
(Acute İnterstitial Nephritis, Akut Tübülo-intersitisyel Nefrit, Akut Tübülointersitisyel Nefrit, Akut Tübülo-interstisyel Nefrit, Akut Tübülointerstisyel Nefrit)
'den şüphelenilmelidir. Eozinofilürinin,
akut interstisyel nefrit
akut interstisyel nefrit: glomerül filtrasyon hızında akut olarak azalmaya neden olan ve böbrek interstisyumunda inflamatuar infiltratlarla seyreden interstisyel nefrit
(Acute İnterstitial Nephritis, Akut Tübülo-intersitisyel Nefrit, Akut Tübülointersitisyel Nefrit, Akut Tübülo-interstisyel Nefrit, Akut Tübülointerstisyel Nefrit)
'i doğrulamak/dışlamakta
sensitivite
sensitivite: duyarlılık
/spesifitesi yoktur.
Proteinüri
proteinüri: protein işeme
orta derecede veya hafif artmıştır. Kesin tanı
böbrek
kidney: (anat) böbrek
(Böbrek)
biyopsi
biyopsi: parça alımı
si ile konulur.
ADMiN
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar