logo
ACE inhibitörleri nedir?
Anjiyotensin-1'in Anjiyotensin-2ye dönüşümünü katalizleyen ACE adlı enzimi inhibe ederek, güçlü bir
vazokonstriktör
vazokonstriktör: damar büzücü
(Vazokonstrüktör)
olan Anjiyotensin-2 oluşumunu engelleyerek etki eden
antihipertansif
Antihipertansif: (f) hipertansiyona karşı kullanılan ilaç
(Antihipertansifler, Antihypertensive, Antihypertensives)
ilaçlar
ADMiN
ACE İnhibitorleri, bir kininaz olan ve bradikinini parçalayarak inaktive eden bu enzimi ACE'yi inhibe ederek
vazodilatör
vazodilatör: damar genişletici (isim)
bir peptid olan bradikinin düzeylerini yükseltirler. Böylece,
vazokonstriksiyon
vazokonstriksiyon: damar büzülmesi
(Vazokonstrüksiyon)
önlenir ve
vazodilatasyon
vazodilatasyon: damar genişlemesi
sonucu periferik damar direnci düşer.
Antihipertansif
Antihipertansif: (f) hipertansiyona karşı kullanılan ilaç
(Antihipertansifler, Antihypertensive, Antihypertensives)
etki meydana gelir.
ADMiN
ACE inhibitörleri
ACE inhibitörleri: Anjiyotensin-1'in Anjiyotensin-2ye dönüşümünü katalizleyen ACE adlı enzimi inhibe ederek, güçlü bir vazokonstriktör olan Anjiyotensin-2 oluşumunu engelleyerek etki eden antihipertansif ilaçlar
(Acei, Ace İnhibitörü, Angiotensin Converting Enzyme İnhibitor, Angiotensin Converting Enzyme İnhibitors, Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörü, Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörleri)
bunun yanısıra, kalp ve damar düz kas hücrelerinde
proliferasyon
Proliferasyon: çoğalma
(Prolifere Olmak)
u ve
remodeling
remodelling: yeniden biçimleme
(Remodeling)
i azaltır.

Anjiyotensin-2'nin aldosteron salınımını uyarıcı etkisi önlenir,
natriüretik
natriüretik: sodyum işeten
etki meydana gelir, su ve tuz tutulması azalır.

Kaptopril ve lisinopril aktif metaboliti olmayan
ACE inhibitörleri
ACE inhibitörleri: Anjiyotensin-1'in Anjiyotensin-2ye dönüşümünü katalizleyen ACE adlı enzimi inhibe ederek, güçlü bir vazokonstriktör olan Anjiyotensin-2 oluşumunu engelleyerek etki eden antihipertansif ilaçlar
(Acei, Ace İnhibitörü, Angiotensin Converting Enzyme İnhibitor, Angiotensin Converting Enzyme İnhibitors, Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörü, Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörleri)
dir. Bunlar dışında tüm
ACE inhibitörleri
ACE inhibitörleri: Anjiyotensin-1'in Anjiyotensin-2ye dönüşümünü katalizleyen ACE adlı enzimi inhibe ederek, güçlü bir vazokonstriktör olan Anjiyotensin-2 oluşumunu engelleyerek etki eden antihipertansif ilaçlar
(Acei, Ace İnhibitörü, Angiotensin Converting Enzyme İnhibitor, Angiotensin Converting Enzyme İnhibitors, Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörü, Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörleri)
nin aktif metabolitleri vardır.
ADMiN
Kimyasal yapı özelliklerine göre
ACE inhibitörleri
ACE inhibitörleri: Anjiyotensin-1'in Anjiyotensin-2ye dönüşümünü katalizleyen ACE adlı enzimi inhibe ederek, güçlü bir vazokonstriktör olan Anjiyotensin-2 oluşumunu engelleyerek etki eden antihipertansif ilaçlar
(Acei, Ace İnhibitörü, Angiotensin Converting Enzyme İnhibitor, Angiotensin Converting Enzyme İnhibitors, Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörü, Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörleri)
:
-Sülfür içerenler (
kaptopril
kaptopril: sülfür içeren, birinci kuşak ACE inhibitörü ilaç
,
alacepril
alacepril: sülfür içeren ACE inhibitörü ilaç
,
phentiapril
phentiapril: sülfür içeren ACE inhibitörü ilaç
,
pivalopril
pivalopril: sülfür içeren ACE inhibitörü ilaç
,
zofenopril
zofenopril: sülfür içeren ACE inhibitörü ilaç
).
-Karboksil grubu içerenler (
enalapril
enalapril: Karboksil grubu içeren, birinci kuşak ACE inhibitörü ilaç
,
perindopril
perindopril: Karboksil grubu içeren ACE inhibitörü ilaç
,
trandolapril
trandolapril: Karboksil grubu içeren ACE inhibitörü ilaç
,
ramipril
ramipril: Karboksil grubu içeren ACE inhibitörü ilaç
,
quinapril
quinapril: Karboksil grubu içeren ACE inhibitörü ilaç
(Kinapril)
,
delapril
delapril: Karboksil grubu içeren ACE inhibitörü ilaç
,
cilazapril
cilazapril: Karboksil grubu içeren ACE inhibitörü ilaç
,
benazepril
benazepril: Karboksil grubu içeren ACE inhibitörü ilaç
,
lisinopril
lisinopril: Karboksil grubu içeren ACE inhibitörü ilaç
(Lizinopril)
,
pentopril
pentopril: Karboksil grubu içeren ACE inhibitörü ilaç
)
-Fosforil grubu içerenler (
fosinopril
fosinopril: Fosforil grubu içeren ACE inhibitörü ilaç
)
ADMiN
Halen kullanımda bulunan
ACE inhibitörleri
ACE inhibitörleri: Anjiyotensin-1'in Anjiyotensin-2ye dönüşümünü katalizleyen ACE adlı enzimi inhibe ederek, güçlü bir vazokonstriktör olan Anjiyotensin-2 oluşumunu engelleyerek etki eden antihipertansif ilaçlar
(Acei, Ace İnhibitörü, Angiotensin Converting Enzyme İnhibitor, Angiotensin Converting Enzyme İnhibitors, Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörü, Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörleri)
şunlardır:
- Birinci kuşak
ACE inhibitörleri
ACE inhibitörleri: Anjiyotensin-1'in Anjiyotensin-2ye dönüşümünü katalizleyen ACE adlı enzimi inhibe ederek, güçlü bir vazokonstriktör olan Anjiyotensin-2 oluşumunu engelleyerek etki eden antihipertansif ilaçlar
(Acei, Ace İnhibitörü, Angiotensin Converting Enzyme İnhibitor, Angiotensin Converting Enzyme İnhibitors, Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörü, Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörleri)
:
Kaptopril
kaptopril: sülfür içeren, birinci kuşak ACE inhibitörü ilaç
,
enalapril
enalapril: Karboksil grubu içeren, birinci kuşak ACE inhibitörü ilaç

- İkinci kuşak
ACE inhibitörleri
ACE inhibitörleri: Anjiyotensin-1'in Anjiyotensin-2ye dönüşümünü katalizleyen ACE adlı enzimi inhibe ederek, güçlü bir vazokonstriktör olan Anjiyotensin-2 oluşumunu engelleyerek etki eden antihipertansif ilaçlar
(Acei, Ace İnhibitörü, Angiotensin Converting Enzyme İnhibitor, Angiotensin Converting Enzyme İnhibitors, Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörü, Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörleri)
:
Fosinopril
fosinopril: Fosforil grubu içeren ACE inhibitörü ilaç
,
benazepril
benazepril: Karboksil grubu içeren ACE inhibitörü ilaç
,
cilazepril
cilazepril: ikinci kuşak ACE inhibitörü ilaç
(Silazapril, Silazepril)
,
quinapril
quinapril: Karboksil grubu içeren ACE inhibitörü ilaç
(Kinapril)
,
trandolapril
trandolapril: Karboksil grubu içeren ACE inhibitörü ilaç
,
perindopril
perindopril: Karboksil grubu içeren ACE inhibitörü ilaç
,
lisinopril
lisinopril: Karboksil grubu içeren ACE inhibitörü ilaç
(Lizinopril)
,
ramipril
ramipril: Karboksil grubu içeren ACE inhibitörü ilaç
ADMiN
ACE inhibitörleri
ACE inhibitörleri: Anjiyotensin-1'in Anjiyotensin-2ye dönüşümünü katalizleyen ACE adlı enzimi inhibe ederek, güçlü bir vazokonstriktör olan Anjiyotensin-2 oluşumunu engelleyerek etki eden antihipertansif ilaçlar
(Acei, Ace İnhibitörü, Angiotensin Converting Enzyme İnhibitor, Angiotensin Converting Enzyme İnhibitors, Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörü, Anjiyotensin Konverting Enzim İnhibitörleri)
bilateral renal arter stenozu ve böbrek yetersizliğinde azotemi ve
hiperpotasemi
hiperpotasemi: potasyum artışı
yapabilirler.

Aldosteron ve sempatik kaçışa ve aşırı miktarda nitrik oksit (NO) yapımına neden olabilirler. Bu, serbest oksijen radikallerinin artmasına yol açarak endotel harabiyeti meydana getirebilir. Tedavide bir diğer sorun da öksürük ve allerjik reaksiyonlardır.
ADMiN
Eş anlamlı terimler:
Benzer terimler:
Tıbbi Terimler
TUS Konuları
Tıbbi İngilizce
Resimler
Videolar