1.
0
2.
781
0
3.
792
0
4.
698
0
5.
650
0
6.
0
7.
541
0
8.
832
304
0
9.
0
10.
55
0
11.
590
79
0
12.
770
0
13.
0
14.
481
0
15.
0
16.
424
0
17.
0
18.
0
19.
0
20.
522
64
0
21.
479
76
0
22.
430
64
0
23.
  Erişkin Bağışıklama Rehberi - 2016   “Erişkin Bağışıklama Rehberi” ülkemizde bir ilk olmuş ve önemli bir eksikliği doldurarak sağlık çalışanlarına yol göstermiştir. Ancak, rehberin yayınlanmasından itibaren geçen süre içersinde tıp alanındaki hızlı gelişmelerle birlikte “Erişkin Bağışıklama Rehberi”nin de güncellenme ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu ihtiyaca cevap vermek üzere yeni bir çalışma başlatılmıştır. Yine Türkiye EKMUD önderliğinde daha büyük bir katılımla, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Geriatri Derneği, Türk Hematoloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği temsilcilerinin 2015 yılı başından itibaren birlikte çalışması ile 2016 yılında rehberin ikinci güncellemesi tamamlanmıştır. Bu güncel “Erişkin Bağışıklama Rehberi”nde yeni aşılar ve yeni önerilere yer verilmesinin yanında özel grupların kapsamı genişletilerek önceki rehberde olmayan yeni bölümler eklenmiştir. Romatolojik Hastalıklar, HIV ile enfekte hastalar, Gebeler ve Sağlık Çalışanlarına yönelik yeni başlıklar bunlardan bazılarıdır. “Yaşam Boyu Bağışıklama” hedefi ile ülkemizde erişkin bağışıklaması konusunda farkındalığı arttırmak ve sağlık çalışanlarına yol göstermek amacı ile hazırlanan bu rehberin 2016 güncellenmesinin hazırlanmasında yoğun emek harcayan başta Doç. Dr. Serap GENÇER olmak üzere tüm meslektaşlarıma ve onların şahsında rehberin hazırlanmasında katkı sağlayan tüm derneklere ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına sonsuz teşekkürler. Yararlı olması dileğiyle… Prof. Dr. İftihar KÖKSAL Koordinatör ve Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı Mayıs 2016
781
0
24.
647
56
0
25.
448
0
26.
577
79
0
27.
566
58
0
28.
457
43
0
29.
462
0
30.
491
99
0
31.
0
32.
0
33.
446
85
0
34.
851
0
35.
0
36.
  Reçete yazma rehberi   Sağlık hizmetlerinin sunumunda sağlık personelinin sürekli gelişen sağlık biliminde bilgi yoğunluğunun ve bu bilginin güncel tutulmasının önemi çok büyüktür. Günümüz teknolojileri her çeşit hastalığa ve müdahaleye yönelik birçok tedavi alternatifleri sunmaktadır. En büyük gelişmenin gözlendiği ilaç sektöründe ise kimi zaman doğru alternatifin hangisi olduğu oldukça zor bir seçimdir. Bilgilerin güncel ve yeterli olmadığı durumlar genellikle gelişigüzel ilaç kullanımına ve bunun sonucu olarak da tedavinin en büyük silahlarından olan ilaçların tedaviden ziyade fizyolojik, biyolojik ve psikolojik zararlar vermesine aracılık etmektedir. Toplum sağlığında yarardan çok zarar getirebilecek bu yanlış yaklaşımların topluma ayrıca ekonomik yükünün de göz ardı edilmeyecek kadar yüksek olduğunu unutmamak gerekir. Bütün bu olasılıklar ışığında her zaman en iyiyi vermek istediğimiz halkımız ve hekimlerimiz için Dünya Sağlık Teşkilatı'nın önderlik ettiği Akılcı İlaç Programı kapsamında ortak çalışmalar düzenlenmiştir. Bu program ile uygun ilacın, yerinde, yeterli süre ve dozda kullanılması hedeflenmektedir. İlacın kolay temin edilebilir ve kabul edilebilir fiyatlarda olması da bu çalışmaların amaçlarındandır. Ülkemizde Akılcı İlaç Programı Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü tarafından İkinci Sağlık Projesi kapsamında yürütülmektedir. Bütün çalışmalar ağırlıklı olarak birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerden başlayıp sağlık sektörünün tüm unsurlarına ve topluma uzanan bir bilgilendirme ve davranış değişikliği yaratma amacını kovalamaktadır. İkinci basımı yapılan bu kitap ise bütün bu çalışmaların temelini oluşturan kaynakların başında gelmektedir. Son kullanıcıya ulaşımına kadar emeği geçen herkese teşekkür ederim. Prof. Dr. Recep AKDAĞ (Eski) Sağlık Bakanı
0
37.
552
0
38.
0
39.
775
115
0
40.
428
0
41.
0
42.
968
0
43.
391
0
44.
965
0