Giriş yapınız
Kayıt olunuz
Sorular
Forumlar
Dosyalar
Linkler
Etkinlikler
Anketler
Mesajlar
Sözlük
TSK Personeline ilişkin yeni bir kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
Bilim Kurulu üyesi: Gelenek, göreneklerimizle ilişkili vakalarımız fazla
İzmir'de 2 aile hekimine yapılan saldırı kameraya böyle yansıdı!
Bilim Kurulu araştırdı! İşte vaka artışının en önemli 3 nedeni!
Rezalet! Armağan Çağlayan'ın programında doktor cinayeti kahkahalarla anlatıldı!
Koronavirüs hastaları neden koku kaybı yaşıyor?
Her huzurevinde bir doktor görev yapacak
Kadıköy'de maske takmayanlara ceza yağdı
Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği ve Covid 19 Pandemisi yayımlandı
Genelge yayımlandı. Maske takmama cezası, 900 TL olarak, Pazartesi'nden itibaren uygulanacak
büyüklük hezeyanları
bivalüridin
dallı zincirli
anjiyotensin reseptör antagonistleri
anjiyotensin reseptör blokerleri
lisinopril
perindopril
quinapril
silazapril
alacepril
kronik böbrek yetmezliği
ganglion spinale
ürtiker
intraartiküler
büyük plak psöriazis
histoplasma capsulatum
goblet hücresi
methemoglobin
Arteria meningea media
premenstrüel endometrial biopsi
Günün Sorusu:
Aşağıdaki ilaçlardan hangisi mikrozomal enzim indüksiyonu yapmaz?
A) Griseofulvin
B) Rifampin
C) Sekobarbital
D) Fenitoin
E) Varfarin
0 ÖTL
Masaüstü siteyi görüntüle